SK (N)
 

Železničné trate a stavby

 
 

JN 107 S, ČSD, Sborník výkonových norem pro manipulaci s materiály. Praha 1991

 

JN 107 S, ČSD, Sborník výkonových norem pro manipulaci s materiály. Praha 1991

 

JN-107-s, Sborník výkonových norem pro manipulaci s materiály (pre údržbu tratí), 1975

 

Kasík, G.: Rukověť železničního svršku ČSD. 1958

 

Kasik, G.: Stručná rukoväť železničního svršku ČSD. Praha, 1966, II. díl

 

Kasík, G.: Stručná rukověť železničního svršku ČSD, I. díl. Kolej. Praha 1959

 

Katalog mostů délky 10 m a více na řekách ČSSR (stav k 30.6.1963). Min.nár.obrany Praha 1963

 

Katalog náhradních dílů pro strojní čističku štěrkového lože SČ-200. Praha, 1973

 

Klimeš, F. : Výhybky a výhybková spojení se 160 obrazci v textu, Technický průvodce, svazek 27, Železniční průvodce 1. Praha 1952

 

Klimeš, F.: Železniční stavby. SNTL Praha 1980

 

Klimeš, F.: Železniční stavby. SNTL Praha 1980

 

Klimeš, F.: Železniční stavitelství - I.díl. 1978

 

Koľajnice, výhybky, koľajisko (neúplné bez autora, bez vydavateľa)

 

Koncepcia údržby tratí. Bratislava 1970

 

Kontrola betonářských prací, norma ČSD pro zkoušení materiálu, malty a betonu. Praha 1931

 

Kovařík R.- Klatt, L.- Tatíček, J.: Boj o zkracování doby výluk kolejí. Praha 1956

 

Kovařík, R.- Komín, St.- Línek, O.- Marek, J.-Sladký, R.: Bezstyková kolej. Praha 1970 (+ 4 prílohy)

 

Kovařík, R.- Komín, St.- Línek, O.- Marek, J.-Sladký, R.: Bezstyková kolej. Praha 1970 (+ 4 prílohy)

 

Kovařík, R.- Škach, A. : Tvorba technologie prací na železničním svršku. Praha 1966

 

Kovařík, R.- Škach, A.: Tvorba technologie prací na železničním svršku. Praha, 1961

 

Kraus, J.- Tyc, P.: Sanace svahů železničních násypů a zářezů, železniční stavebnictví. Praha 1965

 

Kraus, J.- Tyc, P.: Sanace železniční pláně. 1962

 

Krejčí, H.- Vymětal, A.- Sladký, R.: Budování bezstykové koleje novou technikou. Praha, 1967

 

Kubíček, B.- Kraus, J. : Prefabrikace objektů sociálního a staveništního zařízení a jiných účelových staveb ČSD. Praha 1965 (+ 40 príloh)

 

Kubinszky, M.- Gombár, G.: Bahnhofe in Ungarn. 1846-1988

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky