SK (N)
 

Železničné trate a stavby

 
 

Kugler, J.: Přednášky o stavbách nádražních - tabulky. 1931, (24 ks)

 

Kugler, J.: Přednášky o stavbách nádražních - textová časť. 1931

 

Kugler, J.: Stavitelství železniční. díl I., výkresová časť, Praha, 1924

 

Kugler, J.: Železniční stavitelství. Praha, 1947, Díl I.

 

Kvapil, V.: Paletisace v dopravě a v průmyslu.Úspory a zrychlení v manipulaci se zbožím. Dopr.nakl. MD Praha 1958

 

Lánský, M.- Holzer, M.- Hronský, J.: Železniční stavitelství. Bratislava 1968, 2.nezmenené vyd.

 

Lukáčová, E.: Pamiatky-súčasnosť, Architektúra prvých žel. stavieb na Slovensku. 1990, č. 5- 6/90, roč. I., (XXI.), xeroxová kópia

 

Maďarské výkresy výhybiek MÁV. 1896

 

Mašík, E.: Výpočet svršku železničného (Železnic torných). Brno 1910

 

Mechanické zábranné prostriedky,júl 1988, č.p.1122/88-OVZOOŽ, metodická pomôcka (zámkové vložky do dverí, systém zabezpečenia kancelárií)

 

Mechanizace prací v traťovém hospodářství. Plzeň 1972

 

Mechanizace traťového hospodářství Praha a.s.Výskum, vývoj, výrobný program, odbyt. Praha 1997

 

Mechanizace traťových prací, Sborník referátů celostátního semináře. Pardubice 1966

 

Mechanizácia traťového hospodárstva, Martin - Vrútky, Schvaľovací list technických podmienok pre prototyp strojovej čističky štrkového lôžka za hlavami podvalov SCH -300, pl.od 1.6.1980

 

Montáž prefabrikovaných mostních konstrukcí, Zásady bezpečné práce. Brno 1976

 

Motorový vozík řady Vm Tatra 14/52, Seznam součástek. Tatra n.p.Kopřivnice

 

MTH Praha, a.s. - Katalóg výrobkov

 

Návod k obnově svršku nebo jeho součástí. 1925

 

Návod k obnově svršku nebo jeho součástí. Praha 1925

 

Návod k obnově svršku nebo jeho součástí. Praha, 1925

 

Návod ku provádění hlavních oprav na tratích. Praha 1923

 

Návod ku provádění hlavních oprav na tratích. Praha 1923

 

Návod ku provádění hlavních oprav na tratích. Praha 1923

 

Nikitin, M.K.- Talašmanov, I.A.- Akimov, D.D.- Peretc, S.J., Kramarjov, : Zkušenosti traťových distancí při obnově malých mostů a propustků. 1955

 

Normální plány železničního spodku. 1932, Výkresy

Vyhľadávanie



Prezentácia



Zbierka



Sponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2



Aktuálne plagáty




Linky na iné stránky