SK (N)
 

Železničná elektrotechnika

 
 

PMR 11/85, Provoz a obsluha osvětlení venkovních prostranství u ČSD, úč.od 1.7.1987

 

Předpisy jak provozovati elektrická zařízení. 1925

 

Předpisy jak provozovati elektrická zařízení. 1925

 

Racionalizace údržby trakčního vedení, Sborník konference. Ústí nad Labem 2.- 3. 6.1971

 

Rozvoj elektrifikácie na sieti ČSD. Odborný seminár konaný pri príležitosti 20 rokov trvania PO Bratislava. Bojničky 1983

 

Rozvoj elektrifikácie na sieti ČSD. Odborný seminár konaný pri príležitosti 20 rokov trvania PO Bratislava. Bojničky 1983

 

Savjera, V.: Spínání trakčních vedení hlavních drah elektrizovaných stejnosměrným systémem. Praha, 1963

 

Sbírka č. 50 technických informací odětví elektrotechniky a energetiky. ČSD Praha 30.10.1991

 

Skála, M.: Transformátory pro trakční účely. Praha, 1966

 

Skála, M.: Transformátory pro trakční účely. Praha, 1966

 

Špinka, J.: Osvětlování nádražních ploch, technický průvodce. Praha 1952

 

Statut energo úseku, 8.září (sept.) 1952, Rozkaz č.4, (+ 2 prílohy)

 

Statut energo úseku, 8.září (sept.) 1952, Rozkaz č.4, (+ 2 prílohy)

 

Svoboda, J.: Trakční vedení. Nadas 1979 Praha, vyd. I.

 

Truchlík, R.: Zmodernizujeme železnice elektrizáciou. Bratislava, 1947

 

V 62/s, Smernice pre prevádzku a prácu v napájacích a spínacích staniciach, pl.od 1.7.1963

 

V 70/s, Bezpečnostný predpis pre prácu na trakčnom vedení a v jeho blízkosti, pl.od 1.4.1963

 

Verzich, V.: Katalog izoluxních křivek pro venkovní osvětlení železničních ploch při použití osvětlovacích věží výšky 25 a 40 m. Praha 1978

 

Voronin, A.V.: Energetické napájení elektrických železnic. Praha 1958

 

Zbierka č. 40 odvetvových technických informácií. FMD Praha 25.3.1987

 

Zbierka č. 41 odvetvových technických informácií. FMD Praha 25.3.1987

 

Zbierka č. 42 odvetvových technických informácií. FMD Praha 15.10.1987

 

Zbierka č. 43 odvetvových technických informácií. FMD Praha 8.4.1988

 

Zbierka č. 44 odvetvových technických informácií. FMD Praha 12.10.1988

 

Zbierka č. 46 odvetvových technických informácií. FMD Praha 9.10.1989

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky