SK (N)
 

Základné železničné predpisy

 
 

A 5-s, ČSD, Technické pravidlá pre prevádzku na železniciach, pl.od 1.12.1951

 

A 5-s, ČSD, Technické pravidlá pre prevádzku na železniciach, pl.od 1.12.1951

 

A 5-s, Technické pravidlá pre prevádzku na železniciach, pl.od 1.12.1951

 

A 5-s, Technické pravidlá pre prevádzku na železniciach, pl.od 1.12.1951

 

ČSD, Prechodné ustanovenia k Pravidlám technickej prevádzky železníc, Náv.predp.a Dopr.predp., pl.od 22.5.1955

 

D 110, ČSD, Směrnice pro zřizování, údržování a provoz kulturních středisek (kulturních koutků) pro cestující na železnici, pl. od 1.1.1957

 

D 110, ČSD, Směrnice pro zřizování, údržování a provoz kulturních středisek (kulturních koutků) pro cestující na železnici, pl. od 1.1.1957

 

Jednotné všeobecné podmienky (JVP) pre zaraďovanie nákladných vozňov prepravcov do prevádzky a ich prevádzkovanie. úč. od 1.6.2003

 

KN 1/II-S, Základný predpis pre nákladové a komerčné práce. Diel II. Vzory tlačív, pl.od 1.4.1955

 

KPP, ČSAD-ČSD, Prepravný poriadok združenej prepravy kusových zásielok a doplňujúce ustanovenia k nemu, pl.od 1.4.1965

 

KPP, ČSAD-ČSD, Prepravný poriadok združenej prepravy kusových zásielok a doplňujúce ustanovenia k nemu, pl.od 1.4.1965

 

P 1, ČSD, Pravidlá technickej prevádzky železníc s ďaľšími prevádzkovými a technickými zásadami platnými pre celoštátne dráhy (PTPŽ), úč. od 1.1.1978

 

P 1, ČSD, Pravidlá technickej prevádzky železníc s ďaľšími prevádzkovými a technickými zásadami platnými pre celoštátne dráhy (PTPŽ), úč. od 1.1.1978

 

P 2, ČSD, Pravidlá technickej prevádzky vlečiek, (PTPV), úč. od 1.1.1981

 

P 2, Pravidlá technickej prevádzky vlečiek (PTPV), úč.od 1.1.1981

 

Pravidlá technickej prevádzky železníc. 1954

 

Pravidlá technickej prevádzky železníc. 1954

 

Pravidlá technickej prevádzky železníc. 1954

 

Pravidlá technickej prevádzky železníc. Diely I.- IV. + Príl - Tabuľky brzdiacich percent pre zábrzdnú vzdialenosť 400, 700 a 1000 m. Praha 1953

 

Pravidlá technickej prevádzky železníc. Praha, 1954

 

Pravidlá technickej prevádzky železníc. Praha, 1954

 

Prechodné ustanovenia k Pravidlám technickej prevádzky železníc, Náv.predp.a Dopr.predpisom, pl.od 22.5.1955

 

Prechodné ustanovenia k Pravidlám technickej prevádzky železníc, Návest.predpisom a Dopr.predpisom, pl.od 22.5.1955 do odvolania

 

Príloha 1 k ŽPP (PNT), Príloha 1 k CIM (RID), Osobitné podmienky pre prepravu nebezpečného tovaru, pl.od 1.7.1977

 

Príloha 1 k ŽPP (PNT), Príloha 1 k CIM (RID), Osobitné podmienky pre prepravu nebezpečného tovaru, pl.od 1.7.1977

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
31
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky