SK (N)
 

Vozidlá – Spoločné a viaceré témy, vozba, dielne

 
 

Fořt, B.- Kučera, V.: Vlaková brzda DAKO. 1959, II.vyd.

 

Fořt, B.- Kučera, V.: Vlaková brzda DAKO. Praha 1972

 

Fořt, B.- Kučera, V.: Vlaková brzda DAKO. Praha, 1972, 4.upr. vyd.

 

Fořt, B.- Kučera, V.: Vlaková brzda DAKO. Praha, 1972, 4.upr. vyd.

 

Freibauer, L.- Rus, L.- Zahrádka, J.: Dynamika kolejových vozidel. Praha, 1991

 

Galperin, L.L.: Obsluha motorových vozidel. Praha 1954

 

Gawlas, J.- Hrušovský, J.- Štěpán, J.: Sborník přednášek, Čáslav, 22.-23.III.1966

 

Glos, : Dynamika žel. chodu.I.časť, prednáška, 1957

 

Glos, : Dynamika žel. chodu.I.časť, prednáška, 1957

 

Glos, : Dynamika žel.chodu - Prednesové prednášky z predmetu : Dynamika žel.chodu - I. a II.časť

 

Glos, M.: Hospodárne vedenie vlaku na trati. 1958

 

Glos, M.: Hospodárne vedenie vlaku na trati. Praha 1958

 

Hála, J.- Doubrava, J.: Elektronika. Praha 1984, vyd.1

 

Henschel Hefte. Nr. 13, august 1937. Hausmitteilungen der Henschel & Sohn GmbH, Kassel

 

Henschel Hefte. Nr. 15, december 1938. Hausmitteilungen der Henschel & Sohn GmbH, Kassel

 

Henschel-Lokomotiv-Taschenbuch. Ausgabe 1935

 

Hess, L.: Theoretische Hilfslehren für die Praxis des Bau- und Erhaltungsdienstes der Eisenbahnen, 2. Heft: Mathematik. Halle a.S. 1905

 

Hess, L.: Theoretische Hilfslehren für die Praxis des Bau- und Erhaltungsdienstes der Eisenbahnen. 2. Heft: Mathematik. Halle a.S. 1906

 

Hess, L.: Theoretische Hilfslehren für die Praxis des Bau- und Erhaltungsdienstes der Eisenbahnen. 3. Heft: Baumechanik. Halle a.S. 1908

 

Hess, L.: Theoretische Hilfslehren für die Praxis des Bau- und Erhaltungsdienstes der Eisenbahnen. 4. Heft: Vermessungskunde. Halle a.S. 1906

 

Hilken, I.: Silon pro kluzná ložiska lokomotiv. Praha 1957

 

Hinnenthal, H.: Eisenbahnfahrzeuge. Die Eisenbahnwagen und Bremsen, II. Leipzig 1910

 

Hinnenthal, H.: Eisenbahnfahrzeuge. Die Eisenbahnwagen und Bremsen, II. Mit Anhang: Die Eisenbahnfahrzeuge im Betrieb, neubearbeitet von Ad. Wolf Berlin und Leipzig 1923

 

Hodík, K.: Brzdy železničních vozidel. Praha 1962 (Textová a obrázková časť)

 

Hodík, K.: Brzdy železničných koľajových vozidiel. Nadas Praha 1980

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky