SK (N)
 

Vozidlá – Spoločné a viaceré témy, vozba, dielne

 
 

Zich, L.: Harmonogramy prací při opravách vozidel. Praha, 1966

 

Zich, L.: Opravny motorových dep a jejich zařízení. Praha 1967 (+ Tabuľky, + 7 obr. príl.)

 

Zich, L.: Přestavba parních dep na motorová. (+ 5 ks obr. príl.). 1963

 

Zich, L.: Přestavba parních dep na motorová. (+ 5 ks obr. príl.). 1963

 

Zikmund, L.- Hůrka, M.: Technológia opráv koľajových vozidiel I. Praha, 1986

 

Zikmund, L.- Hůrka, M.: Technológia opráv koľajových vozidiel II. Praha 1986

 

Zikmund, L.: Poruchy lokomotivních kotlů a rekonstrukce lokomotiv na mazutové topení. Nadas Praha 1967

 

Zkoušení náprav dvojkolí železničních vozidel ultrazvukem, pl.od 1.1.1983, Metodické pokyny ŽPO 015045, schvál.č.j. 3314/5673-82 ze dne 8.9.1982

 

Zopf, K.- Louda, J.: Základy vlakové dynamiky a hospodárneho využití parních lokomotiv. Naše vojsko Praha 1953

 

Zopf, K.- Louda, J.: Základy vlakové dynamiky a hospodárneho využití parních lokomotiv. Naše vojsko Praha 1953

 

Zopf, K.: Výpočet tažné síly lokomotiv a zjišťování jízdních dob. 1958

 

Zopf, K.: Výpočet tažné síly lokomotiv a zjišťování jízdních dob. Bratislava 1958

 

ŽPO - 35/79, Metodické pokyny pro defektoskopickou službu v železničním průmyslovém opravárenství a ve služebním odvětví lokomotivního a vozového hospodářství, úč. od 1.1.1980

 

ŽPO 25, ČSD, Technologický předpis pro provádění nátěru železničních kolejových vozidel, úč. od 1.1.1980

 

ŽPO 25, ČSD, Technologický předpis pro provádění nátěru železničních kolejových vozidel, úč. od 1.1.1980

 

ŽPO 49/84, Předpis (Směrnice) pro údržbu a opravu brzdových zařízení železničního vozu, č.j.5030/83-3112 zo 6.3.1984, úč.od 1.3.1984

 

ŽPO 49/84, Předpis (Směrnice) pro údržbu a opravu brzdových zařízení železničního vozu, č.j.5030/83-3112 zo 6.3.1984, úč.od 1.3.1984

 

ŽPO 59/88, ČSD, Technologický předpis pro provádění oprav laminátových dílů železničních kolejových vozidel, úč. od 1.1.1990

 

ŽPO 8/75-TD VIII, ČSD, Technologický postup pro kontrolu ultrazvukem, č.2-004, schvál.13.8.1975,č.j.3412/3468-75, pl.od 1.10.1975

 

ŽPO 8/75-TD VIII, ČSD, Technologický postup pro kontrolu ultrazvukem, č.2-004, schvál.13.8.1975,č.j.3412/3468-75, pl.od 1.10.1975

 

ŽPO-45/83, Předpis pro svařování a navařování při opravách železničních kolejových vozidel, č.j.3113/1240-1983, úč.od 1.1.1985

 

ŽPO-45/83, Předpis pro svařování a navařování při opravách železničních kolejových vozidel, č.j.3113/1240-1983, úč.od 1.1.1985

 

Zpracování výpočtu pracovní doby lokomotivních čet a přehledů k oběhům hnacích vozidel a turnusům lokomotivních čet, pl. od 1.1.1976 (Do vydání 2.opravy nahrazuje znění ustanovení předp. ČSD V1, kapitol F a G části V.

 

Zpráva o činnosti ve službě dílenské za správní rok 1935. Praha, 1936

 

Zpráva o činnosti ve službě dílenské za správní rok 1936.

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky