SK (N)
 

Vozidlá – Spoločné a viaceré témy, vozba, dielne

 
 

VIII. Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Žilina, 13.-14.mája 1987

 

Vojtěch, J.: Výroba kolejových vozů. Praha 1960

 

Vorschrift betreffend Statistik fur die sachliche Gliederung der Ausgaben des Werkstättendienstes, Ausgabe 1908, Kapitel XVI.

 

Vorschrift uber die Bremsen-Manipulation bei Guterzugen auf Bahnstrecken mit Grosseren Gefällen. Wien 1896

 

Vorschrift uber die Bremsenmanipulation bei Guterzugen auf Bahnstrecken mit 20 promile gefälle und daruber, nur gultig fur Spindelbremsen. Viedeň, 1907

 

Vorschrift uber die Verfassung der Heizhaus und Wasserstations-Rechnungen. Budapešť, 1912

 

Vorschrift uber Gebrauch und Behandlung der Lokomotiv-Geschwindigkeitsmesser (mit 5 Anlagen), Gultig vom 1.1.1911

 

Vorschriften Nr. LXIV.uber die Handhabung und Instandhaltung der Vakuumbremsen, Gultig vom 1.5.1911

 

Vrbata, J.: Učební texty postgraduálního studia,Téma 14

 

Vypracovanie návrhu progresívnej opravárskej základne v odvetví vozňového hospodárstva, spracovali : Počiatek, Hruška, Jánoška, Poštrk, Kirinovič. Bratislava 1971

 

Vypracovanie návrhu progresívnej opravárskej základne v odvetví vozňového hospodárstva, spracovali : Počiatek, Hruška, Jánoška, Poštrk, Kirinovič. Bratislava 1971

 

Využitie diagnostických metód pri údržbe koľajových vozidiel dieselovej trakcie. Nové Zámky 1979

 

Vývoj, výroba a prevádzková spoľahlivosť koľajových vozidiel. 1986, Zborník prednášok, Poprad, 7.- 8.10.1986

 

Wasserkrahne. Wien 1879

 

Westinghouse-Bremsen-Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 1923

 

XXX. sz., Utasitás mozdony-vezetok és futok számára. Budapešť, 1909

 

Zábrana škodám - Odporučenie pre nakladanie a zabezpečovanie betónových a železobetónových výrobkov n.p. ZIPP Bratislava v železničných vozňoch. Príloha k vyhláške G 79/1980 PTV č. 51/1980

 

Žák, J.: Skladování tuhých a tekutých paliv a maziv. Praha, 1964

 

Žák, J.: Skladování tuhých a tekutých paliv a maziv. Praha, 1964

 

Zápisník lokomotivních čet. Praha, 1966

 

Zavedenie nakoľajovacieho systému Deutschland, Pomocné vlaky, Strojné zariadenie. Praha, 12.5.1948

 

Zborník materiálov z celoslovenského seminára "Človek a lokomotíva". Bratislava, 26.IV.1972

 

Železnice 1987- Lokomotivy. Karlovy Vary ČSSR

 

Železnice 1987- Lokomotivy. Karlovy Vary ČSSR

 

Zich, L.- Dvořáček, V.- Beneš, V.: Ekonomie údržby trakčních vozidel. 1968

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky