SK (N)
 

Vozidlá – Spoločné a viaceré témy, vozba, dielne

 
 

Směrnice ČSD pro údržbu strojního zařízení ve vozovém hospodářství, pl. od 1.1.1971

 

Smernice pre hospodárnu technológiu riadenia hnacích vozidiel

 

Smernice pre hospodárnu technológiu riadenia hnacích vozidiel

 

Smernice pre kategorizáciu základných prostriedkov mobilných prostriedkov, časť "D", úč.od 1.1.1995

 

Smernice pre správne prevádzkové brzdenie dlhých vlakov

 

Smernice pre výstavbu opravovní vozňových dep a staníc technických prehliadok. Bratislava 1967

 

Smernice pre výstavbu opravovní vozňových dep a staníc technických prehliadok. Bratislava 1967

 

Směrnice pro provádéní technicko-bezpečnostních zkoušek kolejových hnacích vozidel, pl. od 1.4.1972 (+ 3 príl.)

 

Směrnice pro provádění technicko-bezpečnostních zkoušek kolejových hnacích vozidel, pl.od 1.4.1972

 

Sochačevskij, N.A.: Ekspluatacia lokomotivov i lokomotivnoe chozjajstvo, časť II. - Lokomotivnoe chozjajstvo. Moskva 1950

 

Správa o úlohách riešených na VVO 5 z oblasti kultúry cestovania a perspektívny výhľad. Bratislava 1984

 

Šroubovité válcové pružiny podvozků, narážadel a táhlového ústrojí kolejových vozidel, podniková norma ČSD, PN 28….,pl.od 1.X.1958

 

Statické vylévání kluzných ložisek železničních vozidel ložiskovou slitinou zn. Asmit. Praha 1953

 

Statické vylievanie klzných ložísk žel.vozidiel ložiskovou sliatinou značky "Asmit", 1.11.1963

 

Statut lokomotivního a vozového depa. Praha, 3.9.1952

 

Statut lokomotivního a vozového depa. Praha, 3.9.1952

 

Statut lokomotivního a vozového depa. Praha, 3.9.1952

 

Stejskal, J.: Hlavní poruchy železničních vozidel. 1945

 

Stejskal, J.: Hlavní poruchy železničních vozidel. Praha 1945

 

Strojírenství v železniční dopravě, sborník pro vědecké řešení dopr. otázek. Praha, 1956 (venované železničným vozidlám)

 

Stuchlý, V.: Údržba a opravy II. Praha 1988

 

Štúdia "Nová štruktúra pracovísk pre pevádzku a údržbu mobilných prostriedkov ŽSR". Prílohy. VVÚ ŽSR Bratislava 1997

 

Štúdia "Nová štruktúra pracovísk pre prevádzku a údržbu mobilných prostriedkov ŽSR", riešitelia: Jelemenský, V.- Hruška, M.- Doubek, M. Bratislava 1997

 

Súčasné problémy v koľajových vozidlách. Zborník prednášok, Žilina, 16.-18.5.1989

 

Švaljek, I.- Kožulj, T.- Bošnjak, M.: Tehničko-eksploatacijski pokazatelji značajke vučnih vozila hrvatskih željeznica. Zagreb 2003

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky