SK (N)
 

Vozidlá – Spoločné a viaceré témy, vozba, dielne

 
 

Předpisy o rychloměrech soustavy "Hausshälter" a "Hausshälter-Rezsny", pl. od 1.8.1930

 

Předpisy o rýchloměrech soustavy "Hausshälter" a "Hausshälter-Rezsny", pl.od 1.8.1930

 

Předpisy pro službu vozební, č. XXXVIII/V., pl. od 1.3.1928

 

Přehled pružnic lokomotiv a tendrů, 5-N-58, pl.od 1.12.1958

 

Přehled pružnic lokomotiv a tendrů, 5-N-58, pl.od 1.12.1958

 

Přehled pružnic lokomotiv a tendrů, pl.od 1.12.1958

 

Přepravujte v kontejnerech ČSD. Nadas Praha 1972

 

Prevádzkový poriadok pobočného lok. depa Bratislava východ. nádražie z r.1964

 

Prevádzkový poriadok, Pobočné rušňové depo Bratislava východ, úč.od 1.8.1988

 

Přikryl, H.: Učební texty postgraduálního studia,Téma 11

 

Prípojový prevádzkový poriadok pre vlečku: Slovnaft a.s. Bratislava, odbočujúcu v stanici Bratislava ústredná nákladná stanica, úč.od 1.9.1996

 

Prognóza vozňového hospodárstva do roku 1990. FMD 1975

 

Program zkoušek s Božicovou brzdou, Českosl.státní dráhy. Praha, září 1930

 

Reference list. ČKD Praha 1965

 

Reindl, J.: Vysušovanie vinutia trakčných motorov a generátorov. Bratislava, 1963

 

Řezníček, B.- Žemlička, Z.: Ekonomika dopravy. Vybrané provozneekonomické problémy v železniční dopravě. SVTL Bratislava 1966

 

Ritter, L.: Handbuch des Eisenbahnmaschinenwesens. II. Band - Zugförderung. Berlin 1908

 

Rollenachslager fur Eisenbahnfahrzeuge, SKF. 1959

 

Rosenfeld, V. E.- Sidorov, A. A.- Kuzin, S. J.: Elektrodepo a opravy v depu. Praha, 1953, výňatek z publikace Elektrické železnice

 

Rozbor rýchlomerových pások s použitím teórie vlakovej dynamiky, ČSD. Bratislava 1963

 

Rozbor rýchlomerových pások s použitím teórie vlakovej dynamiky, ČSD. Bratislava 1963

 

Rozsypal, K.: Racionalizace oprav železničních vozidel. Praha, 1983

 

Rozvoj čištění železničních kolejových vozidel a jejich dílů ve VHJ ŽPO, Sborník přednášek z konference 20.-21.11.1984. Nymburk 1984

 

Rozvoj čištění železničních kolejových vozidel a jejich dílů ve VHJ ŽPO, Sborník přednášek z konference 20.-21.11.1984. Nymburk 1984

 

Šapošnikov, V.A.: Novinky v opravě motorových lokomotiv. Praha 1953

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky