SK (N)
 

Vozidlá – Spoločné a viaceré témy, vozba, dielne

 
 

Kol.: Nagyvasúti vontatójármuvek Magyarországon. 1985

 

Kolář, Z.- Ondráček, J.- Procházka, J.: Dynamika železniční dopravy. Praha 1962

 

Kolář, Z.- Ondráček, J.- Procházka, J.: Dynamika železniční dopravy. Praha, 1962

 

Korcz, P.: Atlas waskotorówek. Poznan 2006

 

Krátký, J.: Výhled a rozvoj motorové trakce s přihlédnutím na závěry oborové konference VTS. Rožnově, 1965

 

Kronberger, L.- Liska, J.- Martínek, J.: Brzdění vlaků. Praha 1957

 

Kroupa, J.- Ventura, J.: Technická zařízení pro provozní ošetření elektrických a motorových lokomotiv a vozů. 1967

 

Kroupa, J.- Ventura, J.: Technická zařízení proprovozní ošetření elektrických a motorových lokomotiv a vozů. Praha 1967 (+ 12 obr.)

 

Krylov, V.I.- Krylov, V.V.: Avtomatičeskie tormoza podvižnogo sostava. Moskva 1972

 

Krylov, V.I.- Krylov, V.V.: Avtomatičeskie tormoza podvižnogo sostava. Moskva 1972

 

Kubarský, A.- Michl, J.: Brzdy a brzdění. Praha 1961

 

Kubarský, A.- Michl, J.: Brzdy a brzdění. Praha 1961, 2.vyd.

 

Kubec, J.: Novinky u brzdové výstroje železničních vozů ČSSR a NDR, popis a údržba. Bratislava 1964

 

Kubec, J.: Novinky u brzdové výstroje železničních vozů ČSSR a NDR, popis a údržba. Bratislava 1964

 

Kubec, J.: Správná obsluha brzd. Praha 1967

 

Kuruc, L.: Slovenské železnice. Banská Bystrica, 2001 (prehľad vozidiel ŽSR), 1.vyd.

 

Kuruc, L.: Železničné koľajové vozidlá na Slovensku. Bratislava 1998

 

Kutshig, D.: Die Lokomotivfabrik Borsig. Berlín, 1985

 

Lánský, M.: Základy technické bezdemontážní diagnostiky železničních vozidel - Učební texty pro postgraduální studium. Žilina 1976

 

Lapšanská, O.: Vývoj trakčných vedení na vysokorýchlostných železničných tratiach. Informačná správa k výsk.úlohe ŠPZV 03-54-06/11, III-4 ČSAV. VÚD Žilina 1990

 

Lehké vlaky motorové a elektrické trakce, I. část, Sborník referátů symposia. Praha, září 1970

 

Liehtenecker, K.- Artmann, P.: Theoretische Hilfslehren für die Praxis des Bau- und Erhaltungsdienstes der Eisenbahnen. 1. Heft: Naturlehre. Halle a.S. 1909

 

Lokomotiv-und Triebwagen-Lexikon Deutsche Bundesbahn, Ausgemusterte Fahrzeuge 1970-1979

 

Lokomotivní rychloměr, zacházení a udržování. Drážďany, 12.11.1925

 

Lokomotivy ČKD Praha, Katalóg lokomotív. 1985, Lokomotivka-Sokolovo

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky