SK (N)
 

Vozidlá – Spoločné a viaceré témy, vozba, dielne

 
 

Hodík, K.: Brzdy železničných koľajových vozidiel. Nadas Praha 1980

 

Holcsik, F.- Heller, G.: 125 éves a Magyar Államvasutak JÁRMUPARÁDÉ (125 Jahre MÁV FAHRZEUGPARADE). 1868 - 1993. Budapest 1993

 

Horčička, B.: Železniční vozidla - Technický popis. Praha 1964

 

Hrbek, A.: Technické vybavení lokomotivních dep. Praha 1956

 

Hrbek, A.: Technické vybavení lokomotivních dep. Praha1956

 

Hrubec, F.- Vaněk, P.: Typová technologie, úkol R-O-Ž/15-37, stanovit typovou technologiii protáčení šroubovek včetně typisování příslušných pomůcek. 1967

 

Hrušovský, J.- Melichar, A.: Nakolejovací prostředky typu Lukas, I.část. Praha 1966 (+ 41 ks príloh)

 

Hrušovský, J.- Sellner, K.- Mrkvička, J.: Sborník přednášek z motorové a el. trakce. Praha, 1964, 3. časť

 

Hrušovský, J.: Brzdiče hnacích vozidel ČSD. Praha 1969 (+ 7 obr. príloh)

 

Hrušovský, J.: Brzdiče hnacích vozidel ČSD. Praha, 1969

 

Hrušovský, J.: Nové československé brzdiče pro samočinnou a přímočinnou brzdu. Praha, 1966

 

Hrušovský, J.: Nové československé brzdiče pro samočinnou a přímočinnou brzdu. Praha, 1966

 

Hrušovský, J.: Podúrovňové soustružení obručí kol dvojkolí železničních vozidel. Praha, 1965

 

Industrielokomotiven - Industrial Locomotives

 

Instruction fur die Manipulation mit den im oesterr.-ungar. Eisenbahn-Verkehre zugelassen Sicherheits-Kupplungen. Wien 1899, (2.unveränderte Auflage), rok 1890

 

Instruction Nr. LXV. uber die automatische Vacuumbremse, (Selbsthätige Luftsaugebremse), giltig vom 1.1.1899

 

Instruction Nr. XXIX. fur Pumpenwärter, Maschinenwärter und Stabilkesselheizer. Viedeň, pl. od 1.3.1900

 

Instruction Nr. XXVIII. für die ständige Ueberwachung und periodische Untersuchung der Dampfkessel, giltig vom 1.1.1903. Wien 1902

 

Instrukce pro manipulaci se sponami pojistnými dovolenými v rakousko-uherské železniční dopravě, nezměněný otisk vydání z r. 1886. Viedeň, 1900, (zvesovanie vozidiel)

 

Instrukce pro náčelníka skladu paliva a výzbrojního hospodářství. 1953, Rozkaz z 8.1.1953

 

Jansa, Fr.: Mechanika železniční dopravy, I. Časť - Dynamika pohybu železničních vozidel. Teorie brzdění. Výpočet jízdních dob. (+ 73 ks príl.) Praha, 1954

 

Járay, K.- Krombholz, L.: Theoretische Hilfslehren für die Praxis des Bau- und Erhaltungsdienstes der Eisenbahnen. 5. Heft: Baulehre, 2. Hälfte: Hochbau. Halle a.S. 1909

 

Jednotný číselník konstrukčního členění kolejových vozidel

 

K.k. Oesterreichische Staatsbahnen, Technische Mitteilungen, Gruppe D.Bremsen, Zugbeheizung usw. 1911

 

K.k. Oesterreichische Staatsbahnen, Technische Mitteilungen, Gruppe D.Bremsen, Zugbeheizung usw. 1911

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky