SK (N)
 

Vozidlá – Parné rušne

 
 

Friedmann, L.: Výzbroj pre parné lokomotívy (16 popisov)

 

Friedmannův injektor AF systému METCALFE na výfukovou páru, Schématické zobrazenie s popisom

 

Friml, R.: Lokomotivy řady 404.0

 

Friml, R.: Parní lokomotivy řady 399.0. Corona Praha 2007 (+ 1 ks - výkresová príloha)

 

Friml, R.: Parní lokomotivy řady 399.0. Corona Praha 2007 (+ 1 ks - výkresová príloha)

 

Garbe, R.: Die zeitgemässe Heissdampflokomotive. Berlin 1924

 

Gavora, G.: Kurič I., Príručka pre kuričov, strojníkov a technikov. Bratislava, 1950

 

Gerdts, G.F.: Beschreibung der Konstruktion und Wirkungsweise der "Gestra", Lokomotiv-Abschlamm-Vorrichtung (patentiert) nebst Einbau - u.Bedienungsanweisung,Type ALN.

 

Gerlach, K.: Fur unser Lokarchiv. 1960

 

Griebl, H.: ČSD - Dampflokomotiven

 

Griebl, H.: ČSD - Dampflokomotiven. Die Geschichte der tschechoslowakischen Dampflokomotiven. Teil 2. ČSD - Lokomotivverzeichnis. Wien 1969

 

Griebl, H.: ČSD - Dampflokomotiven. Die Geschichte der tschechoslowakischen Dampflokomotiven. Teil1. Wien 1969

 

Hallman, R.: Příručka pro pomocníka strojvedoucího. Praha 1958

 

Handbook. Brake Engineering Terms and Data. Knorr-Bremse München 1995

 

Handbuch fur Kesselprufer. Berlín, 1939

 

Haviar, J.- Dolinský, Š.- Schneider, K.- Hrušík, D.: Mazutový rušeň, pomôcka pre lok.čaty a inžiniersko-technických pracovníkov. 1963

 

Heller, G.: A Knorr-Bremse 100 éve a vasútbiztonság szolgálatában (a jubiláló világcég múltja egy vasúti fékszakértő szemszögéből). Knorr-Bremse Budapest 2005

 

Heumann, : Speisewasser Vorwärmer - Anlagen fur Lokomotiven. Berlín, 1923

 

Hinnenthal, H.: Eisenbahnfahrzeuge. Die Dampflokomotiven, I. Berlin und Leipzig 1921

 

Hinnenthal, H.: Sammlung Göschen Eisenbahnfahrzeuge. I - Die Lokomotiven. Berlin und Leipzig 1913

 

History of The Baldwin Locomotive Works. 1831-1920

 

Hodík, K.- Padevět, V.: Pomůcka k zákonné zkoušce strojvůdcovské. Č.Budějovice 1945

 

Holzborn, K.- D.: Dampflokomotiven, Normalspur Baureihen 01 bis 96. 1968

 

Igel, M.: Handbuch des Dampflokomotivbaues. Berlín, 1923

 

Instruktion Nr. XXX.fur Lokomotivfuhrer und Heizer, Genehmigt mit k.k.Eisenbahn - Min. Erl. Zahl. 52375 ex 1910. Budapešť, 1911

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky