SK (N)
 

Vozidlá – Parné rušne

 
 

Č. XXIIIa.), Služobné a dopravné predpisy pre topičov. Bratislava, 1927

 

Celoštátne dni novej techniky o zmene palivovej základny parných rušňov. Obal obsahuje :1 - Prchal, V.: Vytápění parních lokomotiv mazutem

 

Černohorský, V.: Zkoušení vhodnosti paliva pro lokomotivní provoz ČSD. Praha, 1958

 

Českomoravská-Kolben a.s. v Praze, 1906, (úvodná strana + 22 obr.lokomotív s popisom), medzinárodná výstava v Miláne

 

Chester, K.: East European Narrow Gauge. A Locomotives international special. 1995

 

Chmelevskij, A.V.- Smuškov, P.I.: Parný rušeň. 1973

 

Cinner, R.: Lokomotívny rozvod, ,jeho závady a stavění. 1957

 

Csiba, J.: A 424-es, Kozlekedesi dokumentációs Rt. Budapešť, 1994

 

Csiba, J.: A 424-es. 1994

 

Dělené pístní kroužky pro parní lokomotivy, Podniková norma ČSD 280306, pl.od 1.3.1957

 

Der Einfluss der Steuerung auf Leistung, Dampf- und Kohlenverbrauch der Heissdampflokomotiven, von Oberregierungsbaurat G.Strahl, Herausgegeben vom Deutschen Lokomotiv - Verbande. 1924

 

Dienstvorschriften fur Lokomotivfuhrer und Lokomotivheizer, gültig vom 1.8.1912, Nr.XXIII.

 

Dietmar, Fr.- Rainer, H.- Reinhard T.: Die Schmalspurbahn Gera-Pforten-Wuitz-Mumsdorf. Berlin, 1987

 

Doubek, M.: Technológia opráv napájačov v lok.depách, pomôcka pre opravárov a rušňové čaty. 1963

 

Doubek, M.: Technológia opráv napájačov v lokomotívnych depách. Bratislava, 1963, Pomôcka pre opravárov a rušňové čaty

 

Drescher, W.: Die Saal-Eisenbahn und ihre Anschlussbahnen. Berlin, 1987

 

Ehl, J.: Uhlí v provozu parních lokomotiv. 1956

 

Ehl, J.: Uhlí v provozu parních lokomotiv. Praha, 1958

 

Elsners Taschenjahrbuch fur den Werkstätten-und Betriebsmaschinendienst bei der Deutschen Reichsbahn. Berlin, 1942, 7. Jahrgang

 

Eyssen-Szeniczey J.: A lokomotiv gépezete és futómuve, a gépezeten és futómuvon eloforduló hibák és azok javítási módjai. Budapešť, 1933

 

Friedman-Nessaci injektor triedy ASZ, ssací injektor triedy ABY, striekací injektor, 98 listov

 

Friedmann, A.: Lokomotiv - Injektoren. Wien 1922

 

Friedmann, A.: Lokomotiv - Lubrikatoren. Wien 1923

 

Friedmann, A.: Lokomotiv - Schmierpumpen. Wien 1923

 

Friedmann, L.: Popisy a výkresy topných súčiastok a mazníc. (61 popisov)

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky