SK (N)
 

Vozidlá – Parné rušne

 
 

A Gözmozdony vasút és Erögép Szaklap. "A Gözmozdony" I. És II. Évfolyamának Tartalomjegyzéke. 1912-1913

 

A Mozdonyok. Különleges Berendezéseire. Vonatkozó adatok Összeállitása. Budapest 1916

 

Astachov, P.N.: Zkušenosti pokrokových strojvedoucích s vedením vlaků. Praha, 1956

 

Bek, J.- Kvarda, K.: Atlas lokomotiv - 1. Parní trakce. Nadas Praha 1970

 

Bek, J.- Kvarda, K.: Atlas lokomotiv, 1 - Parní trakce. Praha 1970

 

Bek, J.: Atlas lokomotiv, lokomotivy let 1860-1900, svazek 2. Praha 1979

 

Bek, J.: Atlas lokomotiv, lokomotivy let 1900-1918, svazek 3. Praha 1980

 

Bek, J.: Atlas lokomotiv, lokomotivy let 1900-1918, svazek 3. Praha 1980

 

Bek, J.: Atlas lokomotiv. Historické lokomotivy, svazek 1. Praha 1978

 

Bek, J.: Atlas lokomotiv. Historické lokomotivy, svazek 1. Praha 1978

 

Bek, J.: Atlas lokomotiv. Historické lokomotivy, svazek 1. Praha 1981, II.doplnené vyd.

 

Bek, J.: Atlas lokomotiv. Lokomotivy let 1945-1958, svazek 6. Praha 1982

 

Bek, J.: Atlas lokomotiv. Lokomotivy let 1945-1958, svazek 6. Praha 1982

 

Bek, J.: Atlas lokomotiv. Lokomotivy z let 1918-1945, svazek 5. Praha 1982

 

Bek, J.: Atlas lokomotiv. Lokomotivy z let 1918-1945, svazek 5. Praha 1982

 

Bek, J.: Atlas lokomotiv. Náčrtky parních lokomotiv a tendrů, svazek 7. Praha 1984

 

Bek, J.: Atlas lokomotiv. Náčrtky parních lokomotiv a tendrů, svazek 7. Praha 1984

 

Bek, J.: Atlas lokomotiv. Úzkorozchodné lokomotivy a lokomotivy soukromých drah, svazek 4. Praha 1982

 

Bek, J.: Atlas lokomotiv. Úzkorozchodné lokomotivy a lokomotivy soukromých drah, svazek 4. Praha 1982

 

Bereczky R.- Nagy, S.: A gozzmozdony kimérése. Budapešť, 1951, II.kiadás

 

Bereczky, R.- Nagy, A.: Vymeriavanie rušňov. Dopr.nakl. Praha 1958, 1.vyd.

 

Bereczky, R.- Nagy, A.: Vymeriavanie rušňov. Praha 1958, 1.vyd. (preklad z maďarčiny)

 

Borek, V.- Řepka, O.: Parní lokomotivy řad 476.1 a 477.0. Corona Praha 2008

 

Brzdy - Parné rušne (Tabuľky, výpočty)

 

Č. XXIIIa.), Služobné a dopravné predpisy pre topičov. Bratislava, 1927

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky