SK (N)
 

Vozidlá – Motorové rušne a vozne

 
 

Teplovoz - 1. Perečeň čertežej depovskogo komplekta teplovozov T 679.1 postavľaemych v ČSSR. No. T 62.PDZ. Výkresová dokumentácia

 

Teplovoz -2. Výkresová dokumentácia T 679.1

 

Teplovoz -2. Výkresová dokumentácia T 679.1

 

Teplovoz 2M62. Ekipažnaja časť, električeskoe i vspomogateľnoe oborudovanie. Transport Moskva 1987

 

Teplovoz M 62, techničeskaja dokumentacia. časť 2

 

Teplovoz M 62, techničeskaja dokumentacia. časť 3

 

Trcka, J.- Smatana, A.: Úprava vody pre parné generátory. 1963

 

Trcka, J.- Smatana, A.: Úprava vody pre parné generátory. Bratislava 1963 (+ 3 obr.príl.)

 

Trcka, J.: Chladiace vody pre motorové rušne. Praha, 1961

 

Uliarczyk, A.- Vodňanský, F.- Šulcek, J.- Pantůček, V.- Frajer, M.: Elektrická schémata dieselelektrických lokomotiv a motorových vozů. Praha 1970

 

Uliarczyk, A.- Vodňanský, F.- Šulcek, J.- Pantůček, V.- Frajer, M.: Elektrická schémata dieselelektrických lokomotiv a motorových vozů. Praha 1970

 

Vančura, J.- Soukup, I.- Čížek, O.: Životopisy - M 284.0 a M 284.1. Podbrdská železnice 2000

 

Vančura, J.- Soukup, I.:- Čížek, O.: Životopisy M 284.0 a M 284.1. Podbrdská železnice Praha 2000

 

Veber, Z.: Poruchy motorových vozů M 262.0. Praha, 1964

 

Ventruba, J.- Müller, J.: Naftové motory řady 170 kolejových motorových vozidel. Praha 1964

 

Vodňanský, F.: Novinky v nezávislé kolejové trakci. 1963

 

Vodňanský, F.: Novinky v nezávislé kolejové trakci. 1963

 

Vodňanský, F.: Novinky v nezávislé kolejové trakci. 1963

 

Vodňanský, F.: Novinky v nezávislé kolejové trakci. 1963

 

Výbušné motory, Konštrukcia, obsluha, opravy - Poruchy u motorových vozů řady 131.1 1961

 

Vývoj motorového vozu. Určení vozidla a jeho charakteristika (M 240.0 - Xeroxové kopie)

 

Wagner, J.: Encyklopedie železnice. Motorové lokomotivy ČSD (1). Corona Praha 2007

 

Weisgarber, J.: Lokomotiva 731. Olomouc 1994

 

Zakopal, E.: Motorový vůz M 262.0. Praha, 1965

 

Zápis o prevzatí lokomotivy T 444.050. 1963

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky