SK (N)
 

Vozidlá – Motorové rušne a vozne

 
 

Kvarda, K.: Technologie dopravy vlaků v motorové trakci. Praha, 1963

 

Lokomotiva T 669, Popis elektrické výzbroje lokomotivy řady T 669. ČKD Praha 1967 (+ schéma elektrické výzbroje)

 

Loutocký, A.: Motorové lokomotivy. 1958, část VI.- Brzdy, uč.texty pro strojvedoucí a údržbáře mot.lok.

 

M 152.0, M 153.0

 

M 286.0, Technický popis a návod pro obsluhu a údržbu, elektrická výzbroj

 

M 286.0, Technický popis a návod pro obsluhu a údržbu, vozová časť

 

Malinda, Z.- Veber, Z.: Motorové lokomotivy, časť VIII - Motorové vozy. 1960

 

Malinda, Z.-Veber, Z.: Motorové lokomotivy. 1960, část VIII.- Motorové vozy

 

Malinda, Z..- Weber, Z.: Motorové lokomotivy. 1960, Část VIII.- Motorové vozy, uč.text pro strojvedoucí a údržbáře motor.lok.

 

Malinda, Z.: Mechanická část motorových lokomotiv. 1964

 

Mareček, J.: Nová technologie oprav kolejových motorových vozidel. Praha, 1963, 2.rozš. vyd.

 

Mareček, J.: Nová technologie oprav kolejových motorových vozidel. Praha, 1963, II.vyd.

 

Mareček, J.: Technologie oprav motorových lokomotiv. 1962

 

Mareček, J.: Technologie oprav motorových lokomotiv. Praha, 1962, vyd.I.

 

Martinek, J.: Převodovky ČKD-SRM. Praha, 1971

 

Melichar, F.- Svoboda, M.: Lokomotiva 749. Olomouc 1996

 

Miestne pracovné a bezpečnostné predpisy pre hnacie vozidlá motorovej trakcie, pl.od 29.5.1994

 

Miestne pracovné a bezpečnostné predpisy pre hnacie vozidlá motorovej trakcie, pl.od 29.5.1994

 

Mizerovský, J.- Ponec, L.: Parní generátory na motorových lokomotivách.

 

Mizerovský, J.- Ponec, L.: Parní generátory na motorových lokomotivách. Praha, 1966, II.vyd.

 

Mizerovský, J.- Ponec, L.: Parní generátory na motorových lokomotivách. Praha, 1968, II.vydanie

 

Mizerovský, J.- Ponec, L.: Parní generátory na motorových lokomotivách. Praha, 1968, II.vydanie

 

Mizerovský, J.: Motorová lokomotiva T 478.3. Praha 1975 (+ 5 príloh)

 

Mizerovský, J.: Motorová lokomotiva T 478.3. Praha, 1972 (+ 7 obr.príloh)

 

Mizerovský, J.: Motorová lokomotiva T 478.3. Praha, 1972 (+ 7 obr.príloh)

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky