SK (N)
 

Vozebné a dielenské predpisy -V-, -Z-

 
 

V 15/Ia, Predpis pre prevádzku a obsluhu brzdových zariadení železničných vozidiel, úč.od 22.5.1977, Výňatok pre pracovníkov žel.staníc, č.23308/74-O 27 z 23.12.1974

 

V 15/Ia, Predpis pre prevádzku a obsluhu brzdových zariadení železničných vozidiel, úč.od 22.5.1977, Výňatok pre pracovníkov žel.staníc, č.23308/74-O 27 z 23.12.1974

 

V 15/Ib, Predpis pre prev. a obsluhu brzd. zariad. žel. vozidiel, úč.od 22.5.1977, Výňatok pre sprievodcov, pom. rušňovodiča, ved. posunu, posunovačov, nádražných, dozorcov spádoviska a tranzitérov, č.23308/74-O 27 z 23.12.1974

 

V 15/Ib, Predpis pre prev. a obsluhu brzd. zariad. žel. vozidiel, úč.od 22.5.1977, Výňatok pre sprievodcov, pom. rušňovodiča, ved. posunu, posunovačov, nádražných, dozorcov spádoviska a tranzitérov, č.23308/74-O 27 z 23.12.1974

 

V 15/Ib, Predpis pre prevádzku a obsluhu brzdových zariadení železničných vozidiel. Výňatok pre sprievodcov, pomocn.rušň., ved.posunu, posunovačov, nádražných, dozorcov spádovísk a transitérov, úč.od 22.5.1977

 

V 15/Ib, Predpis pre prevádzku a obsluhu brzdových zariadení železničných vozidiel. Výňatok pre sprievodcov, pomocn.rušň., ved.posunu, posunovačov, nádražných, dozorcov spádovísk a transitérov, úč.od 22.5.1977

 

V 15/Ic, Predpis pre prevádzku a obsluhu brzdových zariadení železničných vozidiel. Výňatok pre vozmajstrov, úč.od 22.5.1977

 

V 15/II, ČSD, Predpis pre údržbu a opravy brzdových zariadení železničných koľajových vozidiel, úč. od 1.10.1987

 

V 15/II, ČSD, Predpis pre údržbu a opravy brzdových zariadení železničných koľajových vozidiel, úč. od 1.10.1987

 

V 16/1-č, V 17/1-č, Společný opravný list 1, pl.od 1.7.1955

 

V 16/1-s, ČSD, Dielčí predpis o brzdách pre rušňovodičov. Sošit 1, Text, pl.od 1.11.1950

 

V 16/1-s, Dielči predpis o brzdách pre rušňovodičov, pl.od 1.11.1950, Sošit 1-Text

 

V 16/1-s, Dielči predpis o brzdách pre rušňovodičov, pl.od 1.11.1950, Sošit 1-Text

 

V 16/1-s, V 17/1-s, ČSD, Spoločný opravný list 1, platný od 1.7.1955

 

V 16/1-s, V 17/1-s, Spoločný opravný list 1, pl.od 1.7.1955, schvál.14.5.1955 pre Dielči predpis o brzdách pre rušňovodičov, zošit 1-Text V 16/1s, pre vozmajstrov, zošit 1-Text V 17/1s

 

V 16/1-s,V 17/1-s, Dielčí predpis o brzdách pre rušňovodičov, pl.od 1.7.1955

 

V 16/2-č,ČSD, Dílčí předpis o brzdách, pro strojvedoucí , sešit 2, Vyobrazení, pl.od 1.1.1950

 

V 16/2-s, ČSD, Dielčí predpis o brzdách, pre rušňovodičov, pl.od 1.1.1950

 

V 16/2-s, Dielči predpis o brzdách pre rušňovodičov, pl.od 1.1.1950, Sošit 2-Vyobrazenia

 

V 16/2-s, Dielči predpis o brzdách pre rušňovodičov, pl.od 1.1.1950, Sošit 2-Vyobrazenia

 

V 161/5,ČSD, Sborník pracovních postupů a výkonových norem pro periodické prohlídky a opravy R1, R2 a R3 motorových vozů ř. M 262.0, pl.od 1.1.1962

 

V 17/1-s, ČSD, Dielči predpis o brzdách pre vozmajstrov, sošit 1 : Text, pl. od 1.11.1950

 

V 17/1-s, ČSD, Dielčí predpis o brzdách pre vozmajstrov. Sošit 1, Text, pl.od 1.11.1950

 

V 17/1-s, Dielči predpis o brzdách pre vozmajstrov, pl.od 1.11.1950, Sošit 1-Text

 

V 17/2-s, Dielči predpis o brzdách pre vozmajstrov. 1950, Sošit 2-Vyobrazenia

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky