SK (N)
 

Tarifné predpisy -TR-

 
 

TR 17, Společný mezinárodní tarif pro přepravu spěšnin (TCEx)

 

TR 17, Společný mezinárodní tarif pro přepravu spěšnin (TCEx), pl.od 1.1.1974, Dodatek č.1 (1.7.1974)

 

TR 2, ČSD, Tarifa českosl. št. dráh pre prepravu vozň. zásielok (TVZ), Zošit 2 - Roztriedenie tovarov s klasifikáciou a abeced. Zozn. tovarov, Cenník VC-21/1 2, Odbor 932 11, Doprava nákl. žel. verejná vnútroštátna, pl.od 1.1.1982

 

TR 2, Tarifa českoslov. št. dráh pre prepravu vozňových zásielok (TVZ), Zošit 2 -Roztriedenie tovarov s klasifikáciou a abecedný zoznam tovarov, Cenník VC-21/1 2. Odbor 932 11. Doprava nákladov železničná verejná vnútroštátna, pl.od 1.1.1982

 

TR 2, Tarifa českoslov. št. dráh pre prepravu vozňových zásielok (TVZ), Zošit 2 -Roztriedenie tovarov s klasifikáciou a abecedný zoznam tovarov, Cenník VC-21/1 2. Odbor 932 11. Doprava nákladov železničná verejná vnútroštátna, pl.od 1.1.1982

 

TR 2/s, Tarifa českoslov. št. dráh pre prepravu vozňových zásielok (TVZ), Zošit 2 -Roztriedenie tovarov s klasifikáciou a abecedný zoznam tovarov, Cenník VC-21/1 2, pl.od 1.1.1977

 

TR 3, Tarifa československých štátnych dráh pre prepravu vozňových zásielok (TVZ), Zošit 3,(TVZ 3) - Doplňujúce poplatky a sadzobníky dovozného, Cenník VC-21/1 3, pl.od 1.1.1977

 

TR 3, Tarifa československých štátnych dráh pre prepravu vozňových zásielok (TVZ), Zošit 3,(TVZ 3) - Doplňujúce poplatky a sadzobníky dovozného, Cenník VC-21/1 3, pl.od 1.1.1977

 

TR 3, Tarifa československých štátnych dráh pre prepravu vozňových zásielok (TVZ), Zošit 3,(TVZ 3) - Doplňujúce poplatky a sadzobníky dovozného, Cenník VC-21/1 3, pl.od 1.1.1982

 

TR 4, Kilometrovník ČSD pre prepravu tovaru vozňových zásielok, pl.od 1.1.1975 (Opravené na : TR 1 - Zošit 3 TVZ, Kilometrovník ČSD pre prepravu tovaru)

 

TR 4, Kilometrovník ČSD pre prepravu vozňových a kusových zásielok, pl.od 1.1.1975

 

TR 4, Kilometrovník ČSD pre prepravu vozňových a kusových zásielok, pl.od 1.1.1975

 

TR 4, Tarifa cestnej nákladnej vnútroštátnej dopravy, obor 932.21, 932.23, 932.99, VC 21/21/90, pl.od 1.1.1990

 

TR 4, Tarifa cestnej nákladnej vnútroštátnej dopravy, obor 932.21, 932.23, 932.99, VC 21/21/90, pl.od 1.1.1990

 

TR 4,Tarif silniční nákladní dopravy pro vnitrostátní přepravu, event. číslo ceníku:VC 21/21, pl.od 1.1.1984

 

TR 4/S, ČSD, Tarifa československých štátnych dráh pre prepravu vozňových zásielok (TVZ), Zošit 4 - Kilometrovník, pl. od 1.4.1964. Praha 1963

 

TR 5,Tarifa ČSD pre sústredenú nakládku a vykládku (TSNV), Cenník VC-21/15, Odb. 9322 - Dopr. nákl. cestná, 9328 prekládka nákl., (Nakládka, vykládka, zvoz a odvoz tovaru u vozň. zásielok vnútrošt. prepravy), pl.od 1.1.1984

 

TR 5,Tarifa ČSD pre sústredenú nakládku a vykládku (TSNV), Cenník VC-21/15, Odb. 9322 - Dopr. nákl. cestná, 9328 prekládka nákl., (Nakládka, vykládka, zvoz a odvoz tovaru u vozň. zásielok vnútrošt. prepravy), pl.od 1.1.1984

 

TR 5,Tarifa ČSD pre sústredenú nakládku a vykládku (TSNV),Cenník VC-21/15, pl.od 1.1.1982, Odbor 932811- Prekládka nákladov v doprave železničnej pre vnútrozemie

 

TR 6, ČSD, Seznam železničných stanic v Československé socialistické republice, Seznam stanic, pl. od 1.6.1986

 

TR 6, Seznam železničních stanic v Československé soc.rep., pl.od 1.6.1986

 

TR 6, Zoznam železničných staníc v Československej soc. rep., pl.od 1.9.1972

 

TR 6, Zoznam železničných staníc v Československej soc. republike, pl.od 1.10.1961

 

TR 6, ŽSR, Zoznam železničných staníc v Slovenskej republike, 28.5.2000

 

TR 6/s, ČSD, Zoznam železničných staníc v Československej soc.republike, pl.od 1.9.1972

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky