SK (N)
 

Štát, politika, prehľady, armáda

 
 

"Zjednoťme všetky sily k tvorivej práci", 29.5.1968, Referát A.Dubčeka k súčasnej politickej situácii a ďalšiemu postupu strany na plenárnom zasadaní ÚV KSČ

 

A - I - 5, Pracovní útvary, Min.nár.obrany. 1938

 

Československý statistický vestník. 1920, roč. I.

 

Deset let Československé republiky. Praha, 1928, zväzok II.

 

Deset let Československé republiky. zv. I., Praha, 1928

 

Deset let Československé republiky. zv. III., Praha 1928

 

Ekonomický vývoj 1971. ČSSR - ČSR - SSR - kraje - okresy

 

Ekonomický vývoj 1972. ČSSR - ČSR - SSR - kraje - okresy

 

Hospodářský a společenský vývoj Československa. Praha 1968

 

Kabina, I.: Register Úradného vestníka (úředného listu) s derogáciami. 1945 (1944) - 1956. Bratislava 1957

 

Kolesár, M.: Slovenská ročenka. 1932, politika, kultúra, školstvo, priemysel

 

Národní shromáždění zahajuje, publikácia národného zhromaždenia. zv. 1, nástup prezidenta E. Beneša, 1946

 

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. Bratislava, 12.1.1995

 

Průcha, V.: Hospodárske dejiny Československa v 19. a 20. storočí. Bratislava 1974

 

Ročenka Československé republiky. 1926, roč. V.

 

Ročenka Československé republiky. 1928, roč. VII

 

Šedesál let ministre Aloise Petra. 1949. (vtedy minister dopravy)

 

Seznam obcí v zemích českých podle správního rozdělení. 1.2.1949 - diel I.

 

Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz (pro vykazujíci jednotky), úč. od 1.1.1986

 

Soznam miest na Slovensku dľa popisu ľudu. Bratislava, 1919

 

Společný státní rozpočet republiky Česko-Slovenské na rok 1939. Skupina I. Vlastní státní správa. Kapitola 12. Státní výdaje a příjmy. Praha 1939

 

Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1975. Praha 1975

 

Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1976. Praha 1976

 

Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1977. Praha 1977

 

Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1979. Praha 1979

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky