SK (N)
 

Správa – Výsledky, prepravné a dopravné výkony

 
 

Komplexný technicko-ekonomický rozbor za rok 1977

 

Komplexný technicko-ekonomický rozbor za rok 1978

 

Komplexný technicko-ekonomický rozbor za rok 1979

 

Komplexný technicko-ekonomický rozbor za rok 1980

 

Myslowski, K.: Internationale Eisenbahnstatistik. Internationaler Eisenbahnverband 1991. Paris 1993

 

Operatívna správa o plnení hlavných ukazovateľov činnosti ŽSR, október 1995, v Bratislave 27.11.1995

 

Operatívna správa o výsledkoch hospodárenia ŽSR OO a MP za júl 1995, za august 1995, november 1995, za I.polrok 1995, za 1.až 3. štvrťrok a za január 1995

 

Přepravní statistika čsl.státních drah. 1928

 

Přepravní statistika čsl.státních drah. 1929

 

Přepravní statistika čsl.státních drah. 1930

 

Přepravní statistika čsl.státních drah. 1931

 

Přepravní statistika čsl.státních drah. 1932

 

Přepravní statistika čsl.státních drah. 1933

 

Přepravní statistika čsl.státních drah. 1934

 

Přepravní statistika čsl.státních drah. 1934

 

Přepravní statistika. ČSD a soukromé dráhy ve státním provozu. MŽ - marec, apríl, máj 1937

 

Rail Net Europe. Annual Report 2005. Marec 2006

 

Rail Net Europe. Annual Report 2006. Máj 2007

 

Rataj, J.: Zpráva o činnosti ředitelství čsl.st.drah v Košicích za správní roky 1919 - 1923

 

Ročný tématický rozbor plánu prípravy kádrového, personálneho a sociálneho rozvoja za rok 1984, február 1985, 7.2.1985

 

Rozbor hosp.činnosti za rok 1986. ČSD-Vých.dráha - Správa dráhy v Bratislave

 

Rozbor hospodárenia Železníc Slovenskej republiky za 1. polrok 2004. Bratislava, august 2004

 

Rozbor hospodárenia železníc Slovenskej republiky za rok 1995, správu predkladá Ing. Pavol Dráč, Bratislava 20.03.1996

 

Rozbor hospodárenia Železníc Slovenskej republiky za rok 2001. Bratislava, marec 2002

 

Rozbor hospodárenia Železníc Slovenskej republiky za rok 2002. Bratislava, apríl 2003

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky