SK (N)
 

Správa – Výsledky, prepravné a dopravné výkony

 
 

Správa o výsledkoch hospodárenia ŽSR OO a MP za 1.- 9.mesiac 1994, november 1994 a za I.polrok

 

Správa o výsledkoch rozboru za r. 1982

 

Správa o výsledkoch rozboru za rok 1982

 

Správa o výsledkoch rozboru za rok 1983

 

Správa o výsledkoch rozboru za rok 1984

 

Správa okontrole a hodnotení plnenia plánu, 1.štvrťrok 1989, Bratislava, 25.4.1989

 

Správa pre operatívnu poradu náčelníka služby dopravy a prepravy za rok 1970

 

Správa pre operatívnu poradu náčelníka služby dopravy a prepravy za rok 1971

 

Správa pre operatívnu poradu náčelníka služby dopravy a prepravy za rok 1972

 

Správa pre operatívnu poradu náčelníka služby dopravy a prepravy za rok 1973

 

Správa pre operatívnu poradu náčelníka služby dopravy a prepravy za rok 1973

 

Správa pre operatívnu poradu náčelníka služby dopravy a prepravy za rok 1976

 

Správa pre operatívnu poradu náčelníka služby dopravy a prepravy za rok 1977

 

Správa pre operatívnu poradu náčelníka služby dopravy a prepravy za rok 1978, + samost. správa za II.polrok 1978, 1.2.1979 + návrh opatrení

 

Správa pre operatívnu poradu náčelníka služby dopravy a prepravy za rok 1979

 

Správa pre operatívnu poradu náčelníka služby dopravy a prepravy za rok 1980, (+ Upozornenie-Rozbor úrazovosti), 15.1.1981

 

Správa pre operatívnu poradu náčelníka služby dopravy a prepravy za rok 1990

 

Správa pre operatívnu poradu náčelníka služby dopravy a prepravy, komplexný rozbor činnosti za rok 1968

 

Správa pre operatívnu poradu náčelníka služby dopravy a prepravy, komplexný rozbor činnosti za rok 1969

 

Štatistická ročenka 1998, evidenčný stav k 31.12.1998

 

Štatistická ročenka za rok 2001

 

Štatistická ročenka ŽSR za rok 1997

 

Štatistická ročenka ŽSR za rok 1997

 

Štatistická ročenka ŽSR za rok 1999

 

Štatistická ročenka ŽSR za rok 2000

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky