SK (N)
 

Správa – Výsledky, prepravné a dopravné výkony

 
 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, august 1989, Bratislava, 8.9.1989

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, december 1988, Bratislava, 9.1.1989

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, december 1989

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, február 1989, Bratislava, 8.3.1989

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, február 1990, Bratislava, 8.3.1990

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, január 1989, Bratislava, 10.2.1989

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, január 1990, OR Bratislava, 8.2.1990

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, máj 1989, Bratislava, 8.6.1989

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, máj 1990, OR Bratislava, 8.6.1990

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, marec 1989, Bratislava

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, marec 1990, OR v Bratislave, 9.4.1990

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, november 1988, Bratislava, 8.12.1988

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, november 1989, Bratislava, 8.12.1989

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, október 1988, Bratislava, 8.11.1988

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, október 1989, Bratislava, 8.11.1989

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, september 1989, Bratislava, 9.10.1989

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu. ,júl 1985

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu. august 1985

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu. november 1985

 

Správa o plnení základných ukazovateľov za mesiac apríl 1988, 10.5.1988

 

Správa o stave bezpečnosti žel.dopravy a bezp. a ochrane zdravia pri práci na ŽSR a vývoj bezp.dopr.na žel.priecestiach za 2. polrok a celý rok 2001. Bratislava 20.2.2002

 

Správa o stave Bratislavskej oblasti za rok 1992

 

Správa o stave hospodárenia ŽSR - Okruhu dopravnej cesty za rok 1995, správu predkladá Ing. Milan Klubal, Bratislava 15.03.1996

 

Správa o stave železníc SR za 1.polrok 1994, 4.8.1994

 

Správa o stave železníc SR za 1.štvrťrok 1994, 16.5.1994

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
31
1
2
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky