SK (N)
 

Správa – Výsledky, prepravné a dopravné výkony

 
 

Správa o kontrole a hodnotení plnenia plánu 1988, I.štvrťrok, 27.4.1988

 

Správa o kontrole a hodnotení plnenia plánu rok 1983

 

Správa o kontrole a hodnotení plnenia plánu za 1. štvrťrok 1990 a apríl 1990, za I.polrok 1990 a mesiac júl 1990, za I.-III. štvrťrok 1990 a za rok 1990

 

Správa o kontrole a hodnotení plnenia plánu za 1.štvrťrok a marec 1991, za jún a 1.polrok 1991, za I.a IIl. štvrťrok 1991, za december a rok 1991

 

Správa o kontrole a hodnotení plnenia plánu za I.- III.štvrťrok 1988, Bratislava, 27.10.1988

 

Správa o kontrole a hodnotení plnenia plánu, 1.-3.štvrťrok 1989

 

Správa o kontrole a hodnotení plnenia plánu, 1.polrok 1988, 28.7.1988

 

Správa o kontrole a hodnotení plnenia plánu, rok 1983 a január 1984

 

Správa o kontrole a hodnotení plnenia plánu,1.-3.štvrťrok 1988, Bratislava, 26.10.1988

 

Správa o kontrole a hodnotení plnenia za rok 1984 a január 1985

 

Správa o kontrole a hodnotení plnenia za rok 1985 a január 1986

 

Správa o kontrole a hodnotení plnenia za rok 1986 a január 1987

 

Správa o kontrole a hodnotení plnenia za rok 1987 a január 1988

 

Správa o kontrole a hodnotení plnenia za rok 1988 a január 1989

 

Správa o kontrole a hodnotení plnenia za rok 1989 a január 1990

 

Správa o kontrole a hodnotení plnenia za rok 1992

 

Správa o kontrole plnenia plánu a hodnotenie činnosti za rok 1989

 

Správa o kontrole plnenia plánu a hodnotenie činnosti, 1.štvrťrok 1990, OR Bratislava, 25.4.1990

 

Správa o plnení podnikateľského plánu železníc SR za 1.-3. štvrťrok 1994, 14.11.1994

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu za mesiac máj 1988, 8.6.1988

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu za mesiac september 1988, Bratislava 10.10.1988

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, ,júl 1989, Bratislava, 7.8.1989

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, ,jún 1989, Bratislava, 10.7.1989

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, apríl 1989, Bratislava, 10.5.1989

 

Správa o plnení základných ukazovateľov plánu, apríl 1990, OR Bratislava, 10.5.1990

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky