SK (N)
 

Správa – Strategické materiály

 
 

Antecedentes y datos para el estudio del problema ferroviario. Madrid, 1940

 

Dodatek zprávy I. etapy řešení úkolu S 13-533-001 "Zvyšování rychlosti dopravy v ČSSR". Žilina, červen 1973

 

Hábl, V.- Brůha, B.- Holouš, M.: Technická politika v železniční dopravě. Olomouc, máj 1976

 

Harmonogram privatizácie na ŽSR. 1994

 

Hlavné ciele rozvoja Východnej dráhy do roku 2005. 1988, október

 

Hlavné ciele rozvoja Východnej dráhy do roku 2005. 1988, október

 

INFORMÁCIE: a)Perspektíva elektrifikácie do roku 1970

 

Koncepcia rozvoja služobných odvetví Východnej dráhy do r. 2000, ČSD - Východná dráha, Správa dráhy v Bratislave, 1986

 

Materiály a súbor opatrení na zabezpečenie úloh, vyplývajúcich zo straníckej koordinačnej porady, konanej na Správe Východnej dráhy v Bratislave dňa 3.9.1974

 

Návrh - Podnikateľský plán ŽSR na rok 1995. Bratislava, 17.2.1995

 

Parlamentný kuriér. Časopis z Národnej rady Slovenskej republiky. Č. CLVIII, 2008, ročník XVI. (1.lobistický časopis na Slovensku od roku 1993)

 

Plán technického rozvoja, návrh na roky 1971-1975. (č.12334/1970-T/1, č.24)

 

Podnikateľský plán Železníc Slovenskej republiky na rok 1994 (Výňatok)

 

Podnikateľský plán železníc SR na rok 1995

 

Podnikateľský plán ŽSR na rok 1999, (v medzinárodnom formáte). Bratislava, jún 1999

 

Program plánovitého rozvoja tvorby a realizácie vynálezov a zlepšovacích návrhov na roky 1986-1990. SVD Bratislava 1986

 

Rozvoj železničnej dopravy Východnej dráhy do roku 2010. ,jún 1988

 

Rozvoj železničnej dopravy Východnej dráhy do roku 2010. Bratislava jún 1988 (č. 249/1988-27/1)

 

Smernica pre činnosť organizačných zložiek Železníc Slovenskej republiky v správnych konaniach, úč.od 1.4.1996. Bratislava 4.3.1996 ( č.1023/1996- O 250)

 

Stratégia Železníc Slovenskej republiky. Bratislava, 15.9.1993

 

Súbor opatrení Východnej dráhy na realizáciu úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády ČSSR č. 14/1978 na zabezpečenie prepravy v r.1978 a ďalších rokoch

 

Technická koncepcia rozvoja dopravy do r. 1990. Správa dráhy v Bratislave 1975

 

Technicko-ekonomická konferencia na zabezpečenie plánu v r. 1965. 19.-21.10.1964 Zvolen, konf. VD

 

Vaľa, Š. - Barčiaková, A.: Železničná preprava a doprava v ČSSR a SSR. 1980, 2.časť

 

Vaľa, Š.- Barčiaková, A.: Železničná preprava a doprava v ČSSR a SSR, 1.časť. ČSD Bratislava 1979

12

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky