SK (N)
 

Správa – Organizácia práce, kompetenčné záležitosti

 
 

Prozatimní organizační řád Generálního ředitelství Českých dráh, schvál. č.j. 61040/92-0210 ze dne 5.1.1993

 

Rokovací poriadok poradného zboru náčelníka Východnej dráhy, pl.od 3.2.1975

 

Smenice pre vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov a petícií občanov podaných v ŽSR, úč.od 1.6.1994

 

Smernica pre činnosť organizačných zložiek Železníc Slovenskej republiky v správnych konaniach, úč.od 1.4.1996. Bratislava, 4.3.1996

 

Smernica pre činnosť organizačných zložiek ŽSR v správnych konaniach, v Bratislave 26.4.1994, úč.nadobúda dňom schválenia generálnym riaditeľom ŽSR

 

Smernice pre vybavovanie sťažností, oznámení, podnetov a petícií občanov podaných v ŽSR, úč.od 01.06.1994

 

Spisový a skartačný plán Správy východnej dráhy, úč.o d 1.11.1984

 

Spisový poriadok GR ŽSR v Bratislave, úč. od 1.3.1996

 

Spisový poriadok GR ŽSR v Bratislave, úč. od 1.3.1996

 

Spisový poriadok GR ŽSR v Bratislave, úč. od 1.7.1994

 

Spisový poriadok pre Správu Východnej dráhy Bratislava, pl.od 1.7.1974

 

Spisový poriadok pre Správu Východnej dráhy Bratislava, pl.od 1.7.1974

 

Spisový poriadok pre Správu Východnej dráhy Bratislava, pl.od 1.7.1974

 

Statut Ústředního ředitelství Československých st.drah Praha, 30.8.1988, úč.od 1.9.1988

 

Štatút Železníc Slovenskej republiky, schvál. MD, spojov a verejných prác podľa ust. 9 písm.f) zák. č.258/1993 Z.z. o ŽSR dňa 29.12.1993

 

Štatút Železníc Slovenskej republiky, schvál. MD, spojov a verejných prác podľa ust. 9 písm.f) zák. č.258/1993 Z.z. o ŽSR dňa 29.12.1993

 

Štatút Železníc Slovenskej republiky, úč.od 1.1.1997, schvál. MD SR dňa 20.11.1996

 

Stratégia Železníc Slovenskej republiky. 1993

 

Strelec, M.: Rozkaz oblastného riaditeľa k prechodnému obdobiu po vzniku Štátnej organizácie ČSD. Bratislava, 3.7.1989, č.j.16245/89-25

 

Uzletszabályzat a Magyar szent korona országainak teruletén lévo Kozforgalmú vasutak számára. 1909

 

Vorschrift fur die Erteilung von Bau-und Benutzungskonsensen. Wien 1909

 

Vorschrift fur die Handhabung der Bestimungen uber die Anrainerlagen. Viedeň, 1910

 

Vorschrift uber die formelle Behandlung der Acten beim Eisenbahnministerium. Viedeň, 1897

 

Vorschrift uber die formelle Behandlung der Acten beim Eisenbahnministerium. Viedeň, 1897

 

Vybavovanie sťažností a petícií podaných v ŽSR, úč. od 01.09.1998

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky