SK (N)
 

Správa – Organizácia práce, kompetenčné záležitosti

 
 

Masnahmen zur Vereinfachung des Geschäftsganges bei den Dienstellen der Staatseisenbahnverwaltung. Praha, 1909

 

Metodický pokyn na riešenie vnútropodnikových sporov medzi vnútornými organizačnými zložkami ŽSR a riešenie náhrad škôd, úč.od 23.9.1994

 

Oravec, - Krížová, : Návrh deľby činností na ose riadenia ÚR-OR-VI-VJ, zaslanie k posúdeniu a vyjadreniu. 1989

 

Organisationsstatut für die staatliche Eisenbahnverwaltung in den im Reischrathe vertretenen königreichen und Ländern. Wien 1896

 

Organizačná štruktúra výkonných jednotiek, úč.od 1.12.1991

 

Organizačná štruktúra Železníc Slovenskej republiky. Bratislava, 1997

 

Organizačná štruktúra ŽSR 1998

 

Organizačná štruktúra ŽSR 1998

 

Organizačná štruktúra ŽSR 1999

 

Organizačná štruktúra ŽSR 1999

 

Organizačná štruktúra, Železničná spoločnosť, a.s. 2002

 

Organizačná štruktúra, Železničná spoločnosť, a.s. 2002

 

Organizační řád Ústředního ředitelství Československých státních drah, prosinec 1991

 

Organizační řád Ústředního ředitelství Československých státních drah, prosinec 1991

 

Organizační struktury drah, úč. od 1.7.1982

 

Organizační struktury drah, úč.od 1.7.1982

 

Organizačný poriadok bratislavskej oblasti, úč. od 30.7.1991. Bratislava, 1991

 

Organizačný poriadok Odúčtovňa tržieb železníc Košice, schvál. dňa 10.7.1995, účinnosť nadobúda dňom podpisu

 

Organizačný poriadok základných a účelových výkonných jednotiek, úč.od 12.11.1991

 

Organizačný poriadok Železníc Slovenskej republiky, úč. nadobúda dňom schválenia Správnou radou ŽSR, č.523/1994-O210, Bratislava 27.1.1994

 

Organizačný poriadok Železníc Slovenskej republiky, úč. od 1.1.1996. Bratislava, 20.12.1995

 

Organizačný poriadok Železníc Slovenskej republiky, úč. od 1.1.1997. Bratislava 19.12.1996

 

Pracovní rozvrh ředitelství st. drah v Bratislavě

 

Předpis o formální manipulaci se spisy u čsl.st.drah pro Min.žel., ředitelství st.drah a služební místa

 

Projekt transformácie a reštrukturalizácie Železníc SR. Bratislava, september 2000

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky