SK (N)
 

Správa – Organizácia práce, kompetenčné záležitosti

 
 

201.sz., Vasut-Uzleti rendtartás. Budapest 1896

 

201.sz.Vasut-Uzleti rendtartás. Budapešť, 1906

 

3.sz. utasitás, A cs.kir.szab.kassa-oderbergi vasut vezérigazgatóságának Ugyrendje. Budapešť, 1903

 

A 11-č, Kancelářský řád pro správy drah, pl.od 1.8.1953

 

A 11-s, ČSD, Spisový poriadok čsl.št.žel., nár.podniku, pl.od 1.1.1951

 

A 11-s, Kancelársky poriadok pre správy dráh, pl.od 1.8.1953

 

A 11-s, Kancelársky poriadok pre správy dráh, pl.od 1.8.1953

 

A 11-s, Kancelársky poriadok pre správy dráh, pl.od 1.8.1953

 

A 11-s, Kancelársky poriadok pre správy dráh, pl.od 1.8.1953

 

A 11-s, Kancelársky poriadok pre správy dráh, pl.od 1.8.1953

 

A 12-s, Spisový plán Československých št.železníc,n.p., pl.od 1.1.1951

 

A 15, Předpis o pravomoci orgánů ředitelství st.drah, pl.od 1.9.1938

 

A 15, Předpis o pravomoci orgánů ředitelství státních drah, pl.od 1.9.1938

 

A 19-č, ČSD, Archivní řád, pl.od 1.9.1947

 

A 21, Styk s obecenstvem (zákazníky). Praha 1939

 

A m.kir.ministeriumnak 1907.évi 6.125.M.E. sz. rendeletek kiadott Vasutuzleti rendtartás. Budapešť, 1910

 

A m.kir.misteriumnak, 1907. évi 6.125.M.E.sz. rendeletével kiadott Vasutuzleti Rendtatás, hivatalos kiadás. Budapešť, 1908

 

Analýza vývoja zamestnanosti ŽSR za rok 2001, vývoj zamestnanosti za 1/2002. Bratislava, 8.4.2002

 

Bratislavská oblasť - Oblastné riaditeľstvo Bratislava, Informácie, štruktúra, organizácia, adresy asi r. 1992

 

Dienst-Vorschrift fur das Auskunfts-Bureau der k.k.oesterr.Staatsbahnen in Wien. Wien 1896

 

Dienstvorschrift fur das Auskunftsbureau der k.k.oesterr. Staatsbahnen in Wien. Viedeň, 1896

 

Dienstvorschrift fur das Salzgeschäft der k.k.osterreichischen Staatsbahnen, giltig vom 1.1.1905. Viedeň, 1904

 

Dienstvorschrift fur das Salzgeschäft der k.k.osterreichischen Staatsbahnen, giltig vom 1.1.1905. Viedeň, 1904

 

Dienstvorschrift,betreffend die Verteilung der Kompetenzen fur die selbständige Erledigung der Geschäfte,auf die hoheren Funktionäre bei der k.k.Staatsbahndirektion Olmutz. Olomouc, 1910

 

Etický kódex. Protikorupčný program. Bratislava, Železničná spoločnosť,a.s. 2004

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky