SK (N)
 

Správa – Obstarávanie a správa materiálu, energií a služieb

 
 

Smernice pre stanovenie počtu pracovníkov základných pracovísk OZ zásobovacích stredísk, časť "E", úč.od 1.1.1995

 

Šofránko, L.: Ako šetriť energiou a palivami na železniciach. Bratislava, 1982

 

Šofránko, L.: Ako šetriť energiou a palivami na železniciach. SVD Bratislava 1982

 

Stratégia Železníc Slovenskej republiky. Bratislava, 15.9.1993

 

Strelec,- Rothová,- Kalmanová,: Metodická pomôcka pre nakladanie s majetkom na ŽSR. Bratislava, 30.05.1998

 

Verordnung des Gesamtministeriums vom 3.april 1909, R.G.Bl.Nr. 61, betreffeng die Vergebung Staatlicher Lieferungen und Arbeiten samt Durchfuhrungserlass des k.k.Eisenbahnministeriums vom 28.1.1910, Z.67316 ex 1909. Viedeň, 1910

 

XXIV./72., Utasitás az anyag-és leltár-kezelési szolgálat ellátása iránt. Budapest 1896

 

Zásady riadenia odberu elektriny, zemného plynu a tepla. Bratislava, 1994

 

Záverečná správa, Analýza procesov na ŽST a rozdelenie procesov, SRD Trnava, február - apríl 2001

 

Záverečná správa, Analýza procesov na ŽST a rozdelenie procesov, SRD Žilina, február - apríl 2001

 

Záverečná správa, Analýza procesov na ŽST a rozdelenie procesov, SRD Zvolen, február - apríl 2001

 

Závěrečná zpráva I.etapy řešení výzkumného úkolu S 13-533-001 "Zvyšování rychlosti dopravy v ČSSR". Žilina, december 1972

 

Zoznam skladov ZZŽ a obhospodarovaných odborov Hm. Bratislava 23.2.1996

 

Zpráva pro průběžné oponentní řízení výsk. úkolu S 13-533-001. Žilina, december 1972 + Zpráva pro závěrečné oponentní řízení výsk. úkolu S 13-533-001-06. Žilina, květen 1975

 

Zvláštní podmínky pro dodávku stavebního a dílenského řeziva. 1926, č. 53

 

Zvláštní podmínky pro dodávku stavebního a dílenského řeziva. Brno, 1926

 

Zvláštní podmínky pro dodávku stavebního a dílenského řeziva. Brno, 1926, č. 53

 

Zvyšovanie rýchlosti dopravy v ČSSR, Čiastková úloha S13-533-001-04, Zabezpečovacie zariadenie, Záverečná správa. Žilina, október 1975

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky