SK (N)
 

Správa – Obstarávanie a správa materiálu, energií a služieb

 
 

Metodický postup k vyhlasovaniu súťaží vo verejnom obstarávaní u ŽSR, 1994

 

Metodický postup k vyhlasovaniu súťaží vo verejnom obstarávaní u ŽSR. Bratislava 9.5.1994

 

Normální výkresy zboží dřevěného používaného u ČSD.

 

Normální výkresy zboží kartáčnického a štětkářského používaného u ČSD.

 

Opatrenia na úseku správy a ochrany národného majetku vo Východnej dráhe, pl.od 1.7.1985

 

Opatrenie k správe nehnuteľ. majetku, k postupu pri podávaní žiadostí o výnimku z §-u 45 zákona 92/91 Zb. v znení neskor. zmien a dopln. a k prevodu vlast. bytov a nebyt. priestorov v súlade so zák. 182/93 Z.z. Bratislava, 31.3.1994

 

PMR 1/97, Metodický postup ŽSR na verejné obstarávanie, Bratislava, 13.1.1997, č.s. 208/96-O 221

 

Podklady pre vyhlásenie verejných súťaží-žiadosť o vyjadrenie. Zvolen 7.6.1995

 

Pokyny ku provozování reklamy na českosl. státních drahách. Praha, 1926

 

Pokyny ku provozování reklamy na českosl. státních drahách. Praha, 1926

 

Pokyny ku provozování reklamy v obvodu dráhy. Praha, 1932

 

Pomôcka pre meranie v MTZ. Bratislava, december 1986

 

Předpisy o zadávání státních dodávek a prací, rok 1920

 

Ps 14, Instrukce pro zpracování evidence materiálových zásob na strojích na děrné štítky, pl.od 1.1.1958

 

Ročenka spotreby elektriny ŽSR, Zásobovanie ŽSR elektrickou energiou v roku 2000

 

Rozvrh inventáře ČSD, skl. č. 851. Praha, 1923

 

Rozvrh inventáře, ČSD. Praha, 1923

 

Rozvrh inventáře. 1923

 

Rozvrh materiálu. 1923

 

Rozvrh materiálu. Praha, 1923

 

Rubriken-Schema fur Inventar-Gegenstände, Auflage Viedeň, 1897

 

Rubriken-Schema fur Material-Gegenstände, Auflage Viedeň, 1897

 

Smernica pre zabezpečenie ochrany majetku v socialistickom vlastníctve v podmienkach Východnej dráhy, 11.4.1985

 

Smernica pre zabezpečenie ochrany majetku v socialistickom vlastníctve v podmienkach Východnej dráhy, 11.4.1985

 

Smernice pe údržbu strojného zariadenia vo vozňovom hopodárstve, pl. od 1.1.1986

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky