SK (N)
 

Správa – Plánovanie, ekonomika a metodika štatistiky

 
 

Smernice pre tvorbu cien v odbore 954.4 JKV, výkony neverejných ubytovacích zariadení, 1990

 

Státní rozpočet republiky Československé na rok 1946, skupina II, Správa státních podniků

 

Štátny rozpočet pre Slovenskú krajinu na rok 1939. § 3, Slovenské štátne železnice

 

Utbaigazitás kulkereskedelmi statistisztikai árunyilatkozatokon használandó árúmegjelolésekre. Budapešť, 1908

 

Veselý, J.- Chvojka, Z.: Nová organizace dělnických mezd u ČSD. Dílny pro opravu vozidel. Dopr.nakl. Praha 1959

 

Vojáček, K.: Účetní kontrola hospodárnosti železničních podniků. Praha, 1931

 

Vrabec, S.:Rozbory hospodaření v železniční dopravě. Praha, 1958

 

Vrabec, S.:Rozbory hospodaření v železniční dopravě. Praha, 1958

 

Vykonávacia smernica k ekonomickým pravidlám ŽSR na rok 1999, úč. od 1.1.1999

 

Vykonávacia smernica k ekonomickým pravidlám ŽSR na rok 1999, úč. od 1.1.1999

 

Vykonávacia smernica k ekonomickým pravidlám ŽSR na rok 2000, úč. od 1.1.2000

 

Vykonávacia smernica k ekonomickým pravidlám ŽSR na rok 2000, úč. od 1.1.2000

 

Vykonávacia smernica k ekonomickým pravidlám ŽSR na rok 2004, úč. od 1.1.2004

 

Vykonávacia smernica k ekonomickým pravidlám ŽSR, úč. od 1.1.1997

 

Vykonávacia smernica k ekonomickým pravidlám ŽSR, úč. od 1.1.1998

 

Zásady tvorby a čerpania fondu kultúrnych a sociálnych potrieb pre výkonné jednotky v zmysle vyhl. č. 21/86 Zb., úč. od 1.4.1986

 

Zeithreihen der Bahnen, 1970 - 2002

 

ŽSR, Ekonomické pravidlá na rok 1994, úč.od 1.1.1994

 

ŽSR, Ekonomické pravidlá ŽSR, úč. od 1.1.1995

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky