SK (N)
 

Spoločné a viaceré témy

 
 

Sellner,- Malinda, -Hrušovský: Sborník přednášek z mot.a el.trakce. Praha, 1964

 

Šindelka, M.: Technologie údržby v lokomotivním depu.

 

Směrnice pro využití termokolorů v provozu ČSD, 1966

 

Soudobé otázky elektrické vozby v průmyslové, městské a železniční dopravě. Praha, 1959

 

Starostlivosť o základné prostriedky v organizácii ČSD, Zborník prednášok. 19.9.1978 - Přerov, 20.9.1978 - Brno. Žilina 1978

 

Století elektrických drah. Ke 100. výročí zahájení provozu elektrické dráhy z Tábora do Bechyně. Praha 2003

 

Stoll, K.- Bečka, J.- Nádvorník, B.: Vlivy tyristorové regulace hnacích vozidel na železniční zabezpečovací zařízení. Praha 1984, vyd.1

 

Stoll, K.- Bečka, J.- Nádvorník, B.: Vlivy tyristorové regulace hnacích vozidel na železniční zabezpečovací zařízení. Praha, 1984

 

Tachograf TF 1. Návod k použití a obsluze. Jablonec nad Nisou

 

Technická práca. Časopis slov.rady vedeckých techn.spol.pre pokrokovú techniku, technológiu a organizáciu výroby. SVTL Bratislava 1958, roč. X.

 

Technické správy

 

Technický rádce, č. 1-24. Zlín 1941, ročník II.

 

Technický rádce. List praktického technik, č. 1-24. Zlín 1943, ročník IV.

 

Technický rádce. List praktického technika, č. 1-24. Zlín 1942, ročník III.

 

Technológia používania elektrického prenosného svietidla v prevádzke vozňového hospodárstva. Bratislava 1967

 

Trcka, J.: Nové poznatky z mazania v doprave. Bratislava, 1974

 

Tůma, J.: Nekonvenční dráhy. Praha 1987

 

Tůma, J.: Nekonvenční dráhy. Praha 1987

 

Tůma, J.: Nekonvenční dráhy. Praha 1987

 

Turek, A.-Hanzl, J.: Technologie kontroly ultrazvukem v železničních provozech. Praha, 1966

 

UIC 960, Zbierka predpisov UIC, Kvalifikácia a certifikácia personálu na nedeštruktívne skúšanie súčastí a montážnych celkov koľajových vozidiel v priebehu údržby. 1. vyd. 1.1.1998

 

Úspory energie v železniční dopravě. Ústí nad Labem, 1981

 

Valenta, J.: Drážkování uhlíkovou elektrodou. Bratislava 1963

 

Valenta, J.: Drážkování uhlíkovou elektrodou. Bratislava 1963

 

VDEV - Grundzuge fur den Bau und die Betriebseinrichtungen der Lokalbahnen nach den Beschlussen der Vereinsversammlung vom 3./5.9.1908 zu Amsterdam. Berlín 1909

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky