SK (N)
 

Spoločné a viaceré témy

 
 

Heusinger, E.: ATLAS zu dem Handbuch fur specielle Eisenbahn-Technik. Leipzig, 1870, erster Band

 

Heusinger, E.: Handbuch fur Specielle Eisenbahn-Technik. Leipzig, 1870

 

Hodík, K.: Úvod do železničního inženýrství. Žilina, 1963

 

Horák, K.- Drábek, J.- Paleček, J.- Pokorný, M.: Energetika a trakce. Bratislava, 1983

 

ISI - Informačný systém infraštruktúry, Základné informácie, 20.9.1999

 

Ivaščenko, G.I.: Streločnye perevody dľa povyšennych skorostej dviženia po otvetvlennomu puti. Moskva 1960

 

Jakost v dopravě, využití defektoskopie. Gottwaldov, 1970

 

Jansa, Fr.: Elektrická vozba, tabulky. Praha 1952

 

Kaválek, L.- Šafr, E.: Maziva a mazání strojů v železniční dopravě. 1957

 

Kaválek, L.- Šafr, E.: Maziva a mazání strojů v železniční dopravě. Praha 1957

 

Koppel, K.: Elektrotechnologie a technologie výroby elektrických strojů. Praha, 1963, (učebný text pre štud. odbor Elektrická trakcia a elektroenergetika v doprave)

 

Kosek, F.: Termokolorové barvy a náměty jejich použití u ČSD. 1965

 

Kosek, F.: Termokolorové barvy a náměty jejich použití u ČSD. 1965

 

Košík, A.: Technologický postup pre používanie, obsluhu a údržbu pojazdnej tankovacej nádrže TN 1250. Bratislava, marec 1962

 

Košík, A.: Technologický postup pre používanie, obsluhu a údržbu pojazdnej tankovacej nádrže TN 1250. Bratislava, marec 1962

 

Kouba, A.: Elektrické dráha, sešit I. Praha 1950

 

Krajči, Ľ.: Naftový vyvíjač pary NVP 1. Smernice pre vykonávanie údržby a opráv. Bratislava 1964

 

Krajči, Ľ.: Naftový vyvíjač pary NVP 1. Smernice pre vykonávanie údržby a opráv. Bratislava 1964

 

Krajči, L.: Návrh na obsluhu a údržbu rozprašovača čistiacich prostriedkov, Typ TNS 20. Bratislava, 20.X.1962

 

Krajči, Ľ.: Návrh na obsluhu a údržbu rozprašovača čistiacich prostriedkov, Typ TNS 20. Bratislava, 20.X.1962

 

Krajči, Ľ.: Ručný zametač RZ 1. Technologický postup pre obsluhu, Smernice pre vykonávanie údržby a opráv. Bratislava 1964

 

Krajči, Ľ.: Ručný zametač RZ 1. Technologický postup pre obsluhu, Smernice pre vykonávanie údržby a opráv. Bratislava 1964

 

Krejčí, B.: Výstavba a údržba tratí s elektrickou vozbou a liniovou technikou. Praha 1961

 

Krejčí, B.: Výstavba a údržba tratí s elektrickou vozbou a liniovou technikou. Praha 1961

 

Matvejev, V.E.- Puzynja, I.E.- Volikov, V.A.- Babakin, A.R.: Normování spotřeby materiálu a náhradních dílů v železniční dopravě. Praha 1958

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky