SK (N)
 

Spoločné a viaceré témy

 
 

A MÁV, Villamosításának, 50 éve. Budapešť. 1932-1982

 

Bechyně, St.: Stavitelství mostů kamenných a betonových, díl první, I. část. Praha 1929

 

Bedenický, V.: Dva roky zkušebního provozu jadnofázové trakce na trati Plzeň - Horažďovice. Praha, 1964

 

Bedenický, V.: Dva roky zkušebního provozu jednofázové trakce na trati Plzeň - Horažďovice. Praha, 1966

 

Bedenický, V.: Dva roky zkušebního provozu jednofázové trakce na trati Plzeň - Horažďovice. Praha, 1966

 

Bedenický, V.: Dva roky zkušebního provozu jednofázové trakce na trati Plzeň - Horažďovice. Praha, 1966

 

Bedenický, V.: Dva roky zkušebního provozu jednofázoví trakce na trati Plzeň - Horažďovice. Praha, 1966, (přednáškové texty ÚDDT o nové technice v el.trakci, + 8 príloh)

 

Chochol, B. a kol.: Silové polovodiče v elektrizaci železnic. Praha 1965

 

Chochol, B.- Cibulka, J.- Hála, J.: Transduktory nové měřicí, zesilovací, stabilizační, regulační a ovládací prvky v elektrické trakci. Praha 1964 (+ 3 obr.)

 

Das deutsche Eisenbahnwesen der Gegenwart. Stand vom Jahre 1926

 

Die moderne Hochleistungsbahn und ihr Fahrweg -Gleisstruktur-Gleisbau-Gleiserhaltung-Wirtschaftleichkeit. Medz. sympózium 17.6.1987

 

Dietrich, E.: Oberbau und Betriebsmittel der Schmalspurbahnen. 1914

 

Drastík, F.: Železniční materiály. 1959

 

Drastík, F.: Železniční materiály. 1959

 

Drastík, Fr.: Železniční materiál. SNTL Praha 1955

 

Dynamika kolejových vozidel a železničních tratí, II.celoštátna konferencia, 2.- 4.4.1986, Karlovy Vary,+ program

 

Eichler, Fr.: Údržba strojního zařízení. Bratislava 1968

 

Eisenbahn - Jahrbuch 1968. medzinárodný prehľad

 

Elektrická vozba na tratích ČSD, Sborník oborového dne konaného 16.září (októbra) 1964 na VI. Mezinárodním veletrhu v Brně

 

Elektronika v dopravě, Mariánske Lázně 28.-30. května 1990. Plzeň 1990

 

EOM - elektronický měřič zemních odporů. Technické data. VÚGTK Praha

 

Gábriš, J.- Felcan, J.: Vysávač Omega 7002,4. Technológia pre obsluhu, Smernice pre údržbu a opravy. Bratislava 1964

 

Gábriš, J.- Felcan, J.: Vysávač Omega 7002,4. Technológia pre obsluhu, Smernice pre údržbu a opravy. Bratislava 1964

 

Gábriš, J.: Pojazdná tankovacia nádrž TN 1250. Smernice pre vykonávanie údržby a opráv. Bratislava 1964

 

Hejl, C.: Dozor na vyhrazená technická zařízení, zařízení tlaková, plynová, s nebezpečným zářením a svařování, elektrická silnoproudá a trakční zařízení, zdvihací zařízení a lanové dráhy. Praha, 1972

Vyhľadávanie



Prezentácia



Zbierka



Sponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4



Aktuálne plagáty




Linky na iné stránky