SK (N)
 

Sociálna starostlivosť, záujmová činnosť

 
 

Předpis o poskytování lázeňské a ústavní léčby členům nemocenské pokladny st.drah a jejich rodinným příslušníkům. Praha, 1933

 

Předpis o poskytování lázeňské a ústavní léčby členům nemocenské pokladny st.drah a jejich rodinným příslušníkům. Praha, 1935

 

Prehľad sociálnych dávok a odvodov poistného, pl. k 1.4.1995

 

Preis, F.: Výklad k zákonu o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců. Praha, 1925

 

Preis, F.: Výklad ke stanovám nemocenské pokladny čsl.st.drah. Praha, 1927

 

Preis, F.: Výklad ke stanovám nemocenské pokladny čsl.st.drah. Praha, 1927

 

Preis, F.: Výklad ke stanovám pensijního fondu českosl.státních drah. Praha, 1929

 

Preukaz poistenca zdravotnej poisťovne GARANT, vyd.1.12.1994

 

Preukaz poistenca zdravotnej poisťovne GARANT, vyd.1.12.1994

 

Preukaz poistenca zdravotnej poisťovne GARANT, vyd.1.12.1994

 

Pripomienky k návrhu Kol.zmluvy Vých.dráhy a Dráhového výboru OZPŽLVD. 1989

 

Provisions-Statut fur Diener und Hilfsbedienstete der k.k.oesterreichischen Staatsbahnen. Viedeň, 1909

 

Provisionvorschrift fur die aus dem Dienste der priv.Oesterreichisch-ungarischen Staatseisenbahngesellschaft in den Dienst der k.k.Oesterr. Staatsbahnen ubernommenen Unterbeamten, Diener, Manipulantinnen und Arbeiter. Wien 1909

 

Sbírka ustanovení o "Zahradníkově fondu sociální péče českosl.státních drah" a Stanovy "Fondu Jiřího Stříbrného". 1925

 

Sbírka ustanovení o Zahradníkově fondu soc. péče čsl.st.drah, 1934

 

Sbírka ustanovení o Zahradníkově fondu sociální péče čsl.st.drah. január 1934

 

Sbírka ustanovení o Zahradníkově fondu sociální péče čsl.st.drah. Praha, 1934

 

Sbírka ustanovení o Zahradníkově fondu sociální péče čsl.st.drah. Praha, 1934

 

Seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I.a II. pracovní kategorie, úč.od 1.1.1979

 

Seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I.a II.pracovní kategorie, úč.od 1.1.1979, vydáno výnosem FMD ČSSR, č.j.24300/78 ze dne 8.12.1978

 

Smernica o hospodárení s bytmi ŽSR, úč. od 1.7.1998

 

Smernice o hospodárení s bytmi ŽSR, úč. od 1.8.1994

 

Smernice pre prideľovanie podnikových bytov vystavaných v podnikovej bytovej výtavbe z vlastných prostriedkov organizácií - podľa § 25 ods. 1 zák. č. 41/64 Zb. o hospodárení s bytmi na území hl. mesta SSR Bratislavy. Bratislava 1977

 

Smernice pre prideľovanie podnikových bytov vystavaných v podnikovej bytovej výtavbe z vlastných prostriedkov organizácií - podľa § 25 ods. 1 zák. č. 41/64 Zb. o hospodárení s bytmi na území hl. mesta SSR Bratislavy. Bratislava 1977

 

Sociální péče českosl.státních drah. 1918-1928, (28.októbra 1928)

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky