SK (N)
 

Sociálna starostlivosť, záujmová činnosť

 
 

Kolektívna zmluva Vých.dráhy a dráhového výboru OZPŽ na rok 1988

 

Kolektívna zmluva Východnej dráhy a dráhového výboru OZPŽ na rok 1988

 

Kolektívna zmluva Východnej dráhy a Dráhového výboru OZPŽ na rok 1989

 

Kolektívna zmluva Východnej dráhy a Dráhového výboru OZPŽ na rok 1989

 

Kolektívna zmluva Železníc Slovenskej republiky 1994

 

Kolektívna zmluva Železníc Slovenskej republiky 1995

 

Kolektívna zmluva Železníc Slovenskej republiky 2007

 

Kolektívna zmluva Železníc Slovenskej republiky 2007

 

Kolektívna zmluva Železníc Slovenskej republiky 2007

 

Kolektívna zmluva ŽSR 2002-2003 so zapracovaním Dodatku č. 1 zo dňa 22.3.2002, úč.od 1.4.2002

 

Kolektívna zmluva ŽSR 2002-2003 so zapracovaním Dodatku č. 1 zo dňa 22.3.2002, úč.od 1.4.2002

 

Kolektívna zmluva ŽSR na rok 1994

 

Kolektívna zmluva ŽSR na rok 1994, vyšlo ako príloha Ž Semaforu č.1/1994

 

Kolektívna zmluva ŽSR na rok 1995

 

Kolektívna zmluva ŽSR na rok 1999

 

Kolektívna zmluva ŽSR na rok 2006

 

Kolektívna zmluva ŽSR na rok 2006

 

Kolektívna zmluva ŽSR na roky 2002-2003

 

Kolektívna zmluva ŽSR, 2008-2009

 

Kolektívna zmluva ŽSR, 2008-2009

 

Kolektívna zmluva ZSSK Cargo 2007

 

Kontovní rozvrh pro ústavy sociální péče českosl.státních drah, Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců, pl.od 1.7.1926

 

Legitimácia člena Federace strojvůdců v ČSR na meno Starý Rudolf, č.preukazu 2967, členstvo od 1.10.1931

 

Legitimácia Sväzu slovenských železničiarov na meno Bernhardt Ján, nar.6.12.1889

 

Lubojacký M.: Hygienické požiadavky na zriaďovanie a prevádzku zariadení spoločného stravovania

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky