SK (N)
 

Sociálna starostlivosť, záujmová činnosť

 
 

Status des Nordwestbahn Unterstutzungsfonds, Ausgabe . Viedeň, 1911

 

Statut der Krankenkasse fur das Personal der k.k.oesterr. Staatsbahnen. Viedeň, 1904

 

Statut der Spar- und Vorschusskasse fur Bedienstete der k.k.Staatseisenbahnverwaltung, 1913

 

Statuten des Schulfonds-Vereines fur Bedienstete der staatlichen Eisenbahnverwaltung in den im Reichrate vertretenen konigreichen und Ländern. Wien 1913

 

Statuten des Weihnachtsbescherungs und Ferienkolonien-Vereines von Bediensteten der k.k.oesterr. Staatsbahnen. Viedeň, 1888

 

Štrajk železničiarov. Rôzne nariadenia a opatrenia 2002-2003.

 

Súborná smernica O 510/2005, č, 98/2005- O 510. Bratislava 01.04.2005

 

Vyhodnotenie Kolektívnej zmluvy Východnej dráhy a Dráhového výboru OZPŽLVD za rok 1988

 

Výňatek ze stanov ústavu provisijního pro služebníky a pomocné zřízence c.k.rakouských státních drah s přihlédnutím k dod. I. Praha, 1918

 

Výroční zpráva nemocenské pokladny státních drah. 1930

 

XXIV., 217.szám., A Magyar királyi államvasutak, Hivatalnokai, altisztjei és szolgái nyugdijintézeetének Alapszabályai. Budapešť, 1892

 

XXIV./218., A magyar királyi államvasutak kulon betegsegélyzopénztárának alapszabályai. Budapešť, 1912

 

Zájezd spolku středoškolských úředníků železničních v ČSR do Jugoslavie

 

Zápisnice skupiny Sväzu zamestnancov v doprave pri riaditeľstve št. žel. v Bratislave, december 1946 - január 1950

 

Zásady vlády Čsl. soc. republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, na šestou pětiletku v organizacích FMD, svazek č. 10, v Prahe 29.7.1975

 

Zmluva o úrazovom poistení osôb, Bratislava 11.8.1993

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky