SK (N)
 

Sociálna starostlivosť, záujmová činnosť

 
 

Sondervorschrift A, Nr. 59, Satzungen der Krankenkasse der k.k.oesterreichischen Staatseisenbahnverwaltung, Gültig vom 1.1.1918

 

Stanovy "Unie železničních zaměstnanců v Československé republice", schválené valnou hromadou ze dne 20.května 1929

 

Stanovy Federace strojvůdců v Československé republice zo dňa 6.2.1925

 

Stanovy Nákupního a spotřebného družstva zřízenců c.k.státních drah v království Českém v Praze, dne 7.7.1911

 

Stanovy nemocenské pojišťovny českosl. státních drah. Praha 1938

 

Stanovy nemocenské pokladny českosl.státních drah, pl.od 1.7., příp.1.8.1926

 

Stanovy nemocenské pokladny československých státních drah, pl. od 1.9.1925

 

Stanovy nemocenské pokladny československých státních drah, pl. od 1.9.1925

 

Stanovy nemocenské pokladny československých státních drah, pl.od 1.1.1920

 

Stanovy nemocenské pokladny čsl.st.drah, pl.od 1.7., příp.1.8.1926

 

Stanovy nemocenskej poisťovne českosl. štátnych železníc. Praha, 1938

 

Stanovy nemocenskej poisťovne českosl. štátnych železníc. Praha, 1938

 

Stanovy nemocenskej poisťovne českosl.št.žel., 1938

 

Stanovy pensijního fondu československých státních drah. Praha, 1929

 

Stanovy pensijního fondu československých státních drah. Praha, 1929

 

Stanovy pensijního fondu československých státních drah. Praha, 1929

 

Stanovy pensijního fondu československých státních drah. Praha, 1929

 

Stanovy pensijního fondu československých státních drah. Praha, 1929

 

Stanovy pensijního fondu československých státních drah. Praha, 1929

 

Stanovy pensijního fondu československých státních drah. Praha, 1929

 

Stanovy pensijního fondu čs.státních drah. 1929

 

Stanovy Podporného a sociálneho fondu Slovenského odborového zväzu pracovníkov železnic. 1969

 

Stanovy Podporného fondu Odborového združenia železničiarov na Slovensku, úč. od 21.4.1993

 

Stanovy sväzu slovenských železničiarov, Žilina 1936, (schvál.min.vnútra ČSR, č. 22215/1935 zo dňa 7.1.1936)

 

Stanovy zväzu železničných inžinierov na Slovensku so sídlom v Bratislave, Klemensova 8, Bratislava, (Návrh registrácie združenia v zmysle zákona 83/1990 a jeho doplnkov), Registrácia vykonaná 13.12.1995

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky