SK (N)
 

Slovníky

 
 

Angličtina, učebné texty pre poslucháčov SjF. Bratislava, 1979

 

Czambel, S.: Rukoväť spisovnej reči slovenskej. Turčiansky Sv. Martin, 1902

 

Lajos, U.: Vasúti Lexikon. Muszaki Könyvkiadó Budapest 1984

 

Majer, V.: Ruština pre pracovníkov v doprave. Bratislava, 1963

 

Německo-český slovník. 1923

 

Petrovský, A.: Slovník železničnej prepravnej prevádzky - I. Technická základňa. Bratislava 1969

 

Petrovský, A.: Slovník železničnej prepravnej prevádzky, I -Technológia. Bratislava, 1977

 

Petrovský, A.: Teoretické základy normalizácie dopravného názvoslovia. Bratislava 1972

 

Petrovský, A.: Teoretické základy normalizácie dopravného názvoslovia. Bratislava 1972

 

Petrovský, A.: Výkladový slovník dopravný. Bratislava. 1983

 

Recueil des Termes concernant L´empoi et L´échange du Matériel Roulant, Tome I. Paris 1958

 

Révész, S.: Vasuti Szótár. Budapešť, 1885

 

Révész, S.: Vasuti Szótár. Budapešť, 1886

 

Rusko - český železniční slovník. Praha 1956, 1.vyd.

 

Rusko-český železničný slovník. Praha, 1956

 

Viest, I.: Maďarsko-nemecko-slovenský železničný slovník. 1919-1924, (14 zošitov)

 

Viest, I.: Maďarsko-nemecko-slovenský železničný slovník. Turčiansky Sv. Martin, 1919

 

Viest, I.: Maďarsko-nemecko-slovenský železničný slovník. Turčiansky Sv.Martin, 1919, Zošit 1-14, (zošit 9-2x)

 

Viest, I.: Železničný slovník maďarsko-nemecko-slovenský. 1924

 

Železničná terminológia II. - Strojová technická prevádzka železníc. Bratislava 1964

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky