SK (N)
 

Rôzne

 
 

Bartaky, A.- Urban, A.: Najkrajšie letné byty v Trenčianskej záhradke.

 

Brigádnický preukaz z Priehrady mládeže, na meno Ivan Gajdula, kádr.č. 39113

 

Byggmästeren 1949

 

Compass. Personenverzeichnis (Verwaltungsräte u. Direktoren), 1940

 

Ekonomické hodnotenie dôsledkov exhalácií z dopravy, príloha k č.j. 13732/84. FMD, VÚD 1984

 

Ekonomické vyhodnocovanie KSR a odmeňovanie. Poprad-ZK Vagónka, 26.-27.4.1983

 

Élet. Képes heti folyóirat. Rok 1912, č. 23, 25

 

Finančná stabilita mimovládnych organizácií. Bratislava 1999

 

Horský, Š.: Marcheggské mosty - mosty cez slovenskú Amazóniu. OZ Pre Záhorie 2006

 

Hruškovic, S.: Mladý záchranár. Dopravná výchova a riziká železníc. OTA a.s. Košice 2007

 

Hygienické předpisy. Směrnice o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku. Avicenum Praha 1971, vyd.2

 

Kroměříž. 1931, město a okolí, história a súčasnosť

 

Legitimácia člena SSM, na meno Mária Nôtová, nar.10.10.1930 v Kriváni

 

Lenin a železničná doprava. vyšlo jako príloha časopisu Železničiar

 

Longin, P.- Švorc, A.- Němec, J.: Denník. Železnice dnes. Študentský zošit šk.rok 1956/1957

 

Lutonský, B.: Ochrana vodných zdrojov na železnici. Praha 1967

 

Matisková, E.: Ing. Ladislav Kmeť, personálna bibliografia. Zvolen 2005

 

Metodika zkušenosti. Tématické úkoly hnutí ZENIT. ÚV SSM - odd.záv. a učňovských organisací 1979

 

Mobilita zbierok. Súhrn rád pre európske múzeá v otázke pohybu zbierok. Etický kódex múzeí. SNM. Zväz múzeí na Slovensku. Bratislava 2007 (Príloha časopisu Múzeum, preložené z angličtny)

 

O náhradách pri úrazoch a chorobách z povolania, 1962

 

O úkolech komunistů v dopravě. Projev soudruha Josefa Franka. Praha 1951

 

Ochrana proti bojovým látkam, CPO 5. Bratislava, 1936

 

Olomouc. 1930, město i okres, história a súčasnosť

 

Osobné ochranné pomôcky, brožúrka Čsl. Poisťovne a Slovenskej odborovej rady

 

Popolanský, Fr.: Ochrana před bleskem se zvláštním zřetelem na otázky uzemňování. VÚE Brno

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky