SK (N)
 

Publikácie o viacerých témach

 
 

1. szám., Szolgálati és illetmény szabályzat a magyar királyi államvasutak alkalmazottai részére, Budapešť, 1915

 

2.sz.utasitás, Szolgálati és illetmény szabályzat a cs.kir.szab.kassa-oderbergi vasut magyarországi alkalmazottai részére. Budapešť, 1908

 

2.sz.utasitás, Szolgálati rendtartás a cs.kir.szab.kassa-oderbergi vasut alkalmazolttjai számára, Szabályzat a cs.kir.szab.kassa-oderbergi vasut alkalmazottjait megilletó hivatalos czimek és illetményekról. Budapest 1891

 

Čiernohronská železnica - ČHŽ, všeobecno-technický predpis - VTP, výňatok s komentárom, úč. od 1.5.2003

 

Círus, V.: Poučka pro železniční zaměstnance ve výslužbě, do výslužby vstupující, jakož i pro vdovy a sirotky po těchto. 1927

 

Co má vědět každý železničár. Praha, 1973

 

Dienstordnung fur die Bediensteten der k.k.oesterr. Staatsbahnen. (+ nové znenie časti VII.), Viedeň, 1898

 

Dienstordnung fur die Bediensteten der k.k.oesterr. Staatsbahnen. Viedeň, 1898

 

Dienstordnung fur die Bediensteten der k.k.oesterr. Staatsbahnen. Viedeň, 1898

 

Dienstordnung fur die Bediensteten der k.k.oesterr. Staatsbahnen. Viedeň, 1898

 

Dodatek k služebnímu řádu pro zaměstnance českosl. státních drah. Praha, 1926

 

Dodatek k služebnímu řádu pro zaměstnance českosl.státních drah. 1926

 

Dodatek k služebnímu řádu pro zaměstnance českosl.státních drah. Praha, 1926

 

Dodatek k služebnímu řádu pro zaměstnance českosl.státních drah. Praha, 1926

 

Dodatek k služebnímu řádu pro zaměstnance čsl.státních drah. Praha, 1926

 

Dodatek k služebnímu řádu pro zaměstnance čsl.státních drah. Praha, 1926

 

Filesz, L.: Tájékoztató tényleges és nyugdijas vasutasok s azok családjai részére hivatalos és magánjellegu Személyi Ugyekben. 1908

 

Krakeš, V.: Služební řád v otázkách a odpovědích - pro zaměstnance čsl.státních drah. Plzeň, 1921

 

Krakeš, V.: Služební řád v otázkách a odpovědích. Plzeň, 1921

 

Mega, J.- Ratiborský, K.: Služobný poriadok pre zamest.čsl.št.žel.a časť zákona zo dňa 22.12.1924 č. 286 sb.z.a n. 1925

 

Mega, J.- Ratiborský, K.: Služobný poriadok pre zamest.čsl.št.žel.a časť zákona zo dňa 22.12.1924 č. 286 sb.z.a n. 1925

 

Metodická pomůcka pro programování a plánování kádrového, personálního a sociálního rozvoje v resortu dopravy. Praha, srpen 1980

 

Nechvíle, K.: Komentovaný služební řád pro zaměstnance čs. státních drah. Praha, 1925

 

Nechvíle, K.: Komentovaný služební řád pro zaměstnance čs. státních drah. Praha, 1926

 

Nechvíle, K.: Komentovaný služební řád pro zaměstnance čs.st.drah. Praha, 1925

12

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
1
2
3
4Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky