SK (N)
 

História železnice

 
 

Vursta, P.: 50 let lanové dráhy ČSD, Horní Hanychov - Ještěd. 1933-1983

 

Vursta, P.: 50 let lanové dráhy ČSD, Horní Hanychov - Ještěd. Liberec, 1933-1983

 

Vývoj dopravy na Slovensku v medzivojnovom období 1918-1938. Kandidátska dizertačná práca , Mária Ďurechová. Bratislava 1993

 

Z dějin Československé dopravy - č. 37, Rozpravy Nár. techn. muzea v Praze, 1969, Sborník přednášek připravených na 2. konferenci - Liblice dne 4.11.1966. Praha 1969

 

Zahájenie elektrickej prevádzky na železničnej trati Bratislava - Trnava, 14.5.1985

 

Záhorský, J.- Barančok, J.- Škárka, M.- Vaľa, Š.- Streber, J.- Hríbik, Ľ.- Kotúč, P.- Pramuka, K.: Dopravná spolupráca zo ZSSR, 35. výročie oslobodenia. Bratislava 1980

 

Záhorský, J.- Barančok, J.- Vaľa, Š.- Chladný, B.: Plníme odkaz SNP. Bratislava 1979

 

Závod protipožiarnej ochrany železníc. Od vzniku po súčasnosť 1953 - 2008

 

Závod protipožiarnej ochrany železníc. Od vzniku po súčasnosť 1953 - 2008

 

Zborník referátov o vzniku, rozvoji a perspektívach železničnej prevádzky v Stredoslovenskom kraji. 1989

 

Zborník referátov o vzniku, rozvoji a perspektívach železničnej prevádzky v Stredoslovenskom kraji. 1989

 

Zborník referátov o vzniku, rozvoji a perspektívach železničnej prevádzky v Stredoslovenskom kraji. 1989

 

Zeithammer, K.: Čiernohronská lesní dráha

 

Železnice Čech, Moravy a Slezska. ČD 1995

 

Železnice Čech, Moravy a Slezska. ČD 1995

 

Železnice v Československé dopravní soustavě. Nadas Praha 1989, vyd.I.

 

Železničiari v SNP a pri napĺňaní jeho odkazu. Bratislava 1989

 

Železničné staviteľstvo Bratislava. 1952 - 1967, (Zborník, 15 rokov)

 

Železnodorožniki v velikoj otečestvennoj vojne 1941-1945. Moskva, 1987, II.dopl.vyd.

 

Železnodorožnyj transport, ruský časopis, č.11, (november 1957)

 

Žilinčík, I,: Kysucko - oravská lesná železnica. 1996

 

Znovuzahájení provozu lanové dráhy na Petřín. Dopravní podnik hl.m.Prahy, Elektrické dráhy, k.p. 1985 (+ cestovný lístok z jazdy)

 

Zoznam železničných periodík 1919 - 2000, zostavil: Kmeť L., Zvolen 2002

 

ŽSR, Stredisko informatiky o.z. Bratislava, 35.výročie založenia organizácie, 1960-1995

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky