SK (N)
 

História železnice

 
 

Strišš, J.- Lichner, D.- Uherčík, M.- Delina, P.- Jambor, R.: História železníc Horné Považie. 1998

 

Svoboda, M.: Začalo to koněspřežkou. 1968

 

Szécsey, I.: Ganz Mellékvonali Motorkocsik és Pótkocsik. Budapest, 2001

 

Szécsey, I.: Ganz Mellékvonali Motorkocsik és Pótkocsik. Budapest, 2001

 

Szojka, L.-Hučko,M.: Úloha koní v suchozemskej doprave. Publikácia "Kone a ľudia…" 16.-20.08.2007 Nitra

 

Szojka, L.-Hučko,M.: Úloha koní v suchozemskej doprave. Publikácia "Kone a ľudia…" 16.-20.08.2007 Nitra

 

Szojka, L.: Cesta k lanovke, historická štúdia, 50 rokov visutej lanovej dráhy, 203 strán, (podklady písané strojom)

 

Szojka, L.: Prvá bratislavsko-trnavská železničná spoločnosť (1837-1871). Prednáška konaná v Seredi 24.11.2006

 

Szojka, L.:- Kukučík, R.- Kukučík, P.: Košicko-Bohumínska železnica. Bratislava, 2002

 

Szojka, L.:- Kukučík, R.- Kukučík, P.: Košicko-Bohumínska železnica. Bratislava, 2002

 

Tóth, K.: Képek a Déli Vasút nagykanizsai torténetéból. 125.výročie

 

Tóth, K.: Képek a Déli Vasút nagykanizsai torténetéból. 125.výročie

 

Uhlíř, M.: 130 let Lokomotivního depa Brno a historie vzniku brněnského železničního uzlu. 1986

 

Uhlíř, M.: 130 let Lokomotivního depa Brno a historie vzniku brněnského železničního uzlu. Brno 1986

 

Uhorská severná železnica, Zborník, Pešť - Šalgótarján -Lučenec - Zvolen - Vrútky. 1998

 

Ukončenie parnej prevádzky v žel.doprave na Slovensku 1848-1980

 

Ukončenie parnej prevádzky v železničnej doprave na Slovensku, 1848 - 1980

 

Ukončenie parnej prevádzky v železničnej doprave na Slovensku. 1848 - 1980

 

Ukončenie parnej prevádzky v železničnej doprave na Slovensku. 1980, (1848-1980, 132 rokov parnej prevádzky na Slovensku)

 

Ukončenie parnej prevádzky v železničnej doprave na Slovensku. 1980, (1848-1980, 132 rokov parnej prevádzky na Slovensku)

 

Úzkoľajné a lanové dráhy Záhoria, stredoškolská odborná činnosť, XXIII.ročník, č.odboru 19, spracovateľ : Leška Rudolf, 2001

 

Vagónka Poprad, n.p., Poprad, 60 rokov vagónovej výroby 1922 - 1982

 

Vaľa, Š.- Zoucha, J.- Novotný, Fr.: 30 rokov prevádzky v železničnej prekládkovej stanici Čierna nad Tisou. 1977

 

Vaľa, Š.: 70 rokov tatranských elektrických železníc, 1908 -1978. Bratislava 1978

 

Vaľa, Š.: 70 rokov tatranských elektrických železníc. 1908 -1978

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky