SK (N)
 

História železnice

 
 

Kmeť, L.: Trať mládeže, Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica. Zvolen, 1999

 

Kmeť, L.: Trať mládeže, Hronská Dúbrava - Banská Štiavnica. Zvolen, 1999

 

Kmeť, L.: Uhorská severná železnica, Pešť - Šalgótarján - Lučenec -Zvolen - Vrútky. Zvolen, 1998. Zborník

 

Kmeť, L.: Úzkorozchodná železnica Banská Štiavnica - Hronská Breznica. Zvolen, 2002

 

Kmeť, L.: Železničná stanica Zvolen 1871 - 1959. Od vzniku do otvorenia osobnej stanice. EM DESIGN Zvolen 2006, 1.vyd.

 

Kmeť, L.: Železničná trať Zvolen - Banská Bystrica. Zvolen 2003

 

Kmeť, L.: Železničná trať Zvolen - Šahy. Zvolen 2004

 

Kočiško, K.- Szojka, L.: 130 rokov žel. trate Michaľany - Humenné, 1871 - 2001. Košice, 2001

 

Krajíček, S.- Pecl, J.: Železničáři v odboji. 1947

 

Král, M.- Habarda, D.: Elektrická lokálna železnica Bratislava -Viedeň. 1992

 

Krejčiřík, M.: Česká nádraží, Architektura a stavební vývoj, I. Díl. Litoměřice 2003

 

Krejčiřík, M.: Česká nádraží. Architektura a stavební vývoj, II.díl. Litoměřice 2005, 1.vyd.

 

Krejčiřík, M.: Malý železniční pitaval. č.1/1991

 

Krejčiřík, M.: Malý železniční pitaval. č.2/1991

 

Krejčiřík, M.: Malý železniční pitaval. č.3/1992

 

Krejčiřík, M.: Malý železniční pitaval. č.4/1993

 

Krejčiřík, M.: Malý železniční pitaval. Časť 1, 2. Nadas Praha 1991

 

Krejčiřik, M.: Po stopách našich železnic. 1990

 

Krejčiřík, M.: Po stopách našich železnic. Praha 1990

 

Krejčiřík, M.: Po stopách našich železnic. Praha 1990

 

Krejčiřík, M.: Železniční móda. Vývoj železničních stejnokrojů od 19. století po současnost. Dokořán Praha 2003

 

Krejčiřík, M.: Železniční móda. Vývoj železničních stejnokrojů od 19. století po současnost. Dokořán Praha 2003

 

Křenek, J.- Luštinec, P.: Historie místní dráhy, Martinice v Krkonoších - Jilemnice - Rokytnice nad Jizerou. Praha 2004

 

Křenek, J.- Luštinec, P.: Historie místní dráhy, Martinice v Krkonoších - Jilemnice - Rokytnice nad Jizerou. Praha 2004

 

Krigovský, B.: 25 rokov prevádzky, Opravovňa vozňov Košice, 1978-2003

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky