SK (N)
 

Tarifné veci

 
 

Soznam železničných stanic v republike Slovenskej. pl.od 1.12.1941, č.j.3642-II/1-1941

 

Soznam železničných stanic v republike Slovenskej. pl.od 1.12.1941, č.j.3642-II/1-1941

 

Spiro, E.: Praktické príklady pre výpočet cestovného podľa Železničnej Tarify pre prepravu cestujúcich a Tarifnej Úmluvy Vojenskej. Bratislava, 1946

 

Spoločná tarifa československých železníc pre prepravu cestujúcich, cestovných batožín, spešnín a tovaru. Železničný prepravný poriadok a spoločné doplňujúce ustanovenia, + Príloha A, pl. od 1.1.1946

 

Sväzok poukážok č. 35777 na cest. za snížené ces. pre št. zamestnanca (učiteľa) v činnej službe a jeho rod. prísl., 1948, vyd. k žel.preukážke č. 37116, tr. 2, na meno Viktor Andraščík, hl.rešp.fin.stráže

 

SŽ, Preukaz na voľnú cestu na nákup potravín, č.1509, na meno Jozef Valjent, vyd.1.7.1941, pl.na roky 1941-1945

 

Tarifa 5622.00, Slovensko - Ukrajinská nákladná tarifa pre prepravu vozňových zásielok (SUT), pl. od 1.1.2000

 

Tarifa 8100. Medzinárodná železničná tranzitná tarifa. MTT. Časť IV - Nomenklatúra tovaru, úč.od 1.3.1987

 

Tarifa ČSD pre prepravu vozňových zásielok, sadzobník dovozného I a II, pl.od 1.1.1982

 

Tarifní předpisy z r.1920

 

Tarifní předpisy. 1921

 

Toldy, F.: A vasúti szállitási szolgálat kézikonyve Magyarország és Ausztria,Tovabbá Német-,Francia-,Olasz-, Orosz-, Spanyol-és, Svédország, Valamint a Balkán - Államok, Dánia, Német-Alfold, Norvégia, Portugália és Svájc, vasút-állomásainak, kiadják. 1918

 

Upozornenie pre prepr. prevádzku vo veciach tarifných, č. 4/83, Vykonáv. pokyny k žel. nákl. tarifám pl. od 1.1.1984, sprac. Ing. Kmecíková Helena, Pauličková Helena, č.j. 11226/83-11/8, Bratislava 19.12.1983

 

Územní rozdělení hlavního města Prahy na atrakční obvody pražských stanic kusových zásilek, pl.od 26.5.1974

 

Verzeichnis der Eisenbahnstationen mit gleichlautender oder ahnlicher Namensbezeichnung. Berlín, 1909

 

Verzeichnis der im Staatsbetriebe stehenden Privatbahnen unter Angabe des Tarifierungsrechtes der Staatseisenbahverwaltung rucksichtlich des Guterverkehres, Gültig vom 1.1.1911

 

VMEV - Verzeichnis der Ubergangsbahnhofe, Gultig vom 1.1.1938 an.

 

VMEV - Verzeichnis des Ubergangsbahnhofe, Gultig vom 1.1.1938 an.

 

Voľný lístok do zahraničia na meno Ing. Szojka Ladislav, č. 075850 na r. 1991, 1992, vydané 1.8.1991

 

Voľný lístok do zahraničia na meno PhDr. Szojková Mária, č. 046683 na r. 1990, 1991, 1992, vydané 1.1.1990

 

Vorschriften uber die Gewährung und Erneurung von Tarifnachlässen im Guterverkehre auf den Linien der k.k.oesterreichischen Staatsbahnen und der vom Staate betriebenen Privatbahnen, Gultig vom 1.7.1905. Wien 1905

 

Výnos federálního min.doravy ze dne 6.11., k zabezpečení realizace racionalizačního opatření v zaměstnaneckém jízdném v žel.doprave, pl.od 1.1.1981

 

Vzorník jízdenek a průkazů ČSD. Praha, 1930

 

Vzorník jízdenek a průkazů ČSD. Praha, 1930

 

Weil, A.: Základy železničního tarifnictví se zvláštním zřetelem k tarifám čsl.st.drah. Praha, 1935

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky