SK (N)
 

Prepisy o organizácii železničnej dopravy -D-

 
 

D 14/III, Smernice o mezinárodnom jednotnom číslovaní nákladných vozňov a nápisoch na vozňoch, úč.od 1.1.1975

 

D 14/IV, Směrnice pro hospodaření cizími vozy a přepravními pomůckami, úč.od 1.1.1978

 

D 14/IV, Směrnice pro hospodaření cizími vozy a přepravními pomůckami, úč.od 1.1.1978

 

D 15-č, Předpisy o čištění vozidel osobní dopravy, pl.od 1.8.1950

 

D 15-s, Predpisy o čistení vozidiel osobnej dopravy, pl.od 1.8.1950

 

D 15-s, Predpisy o čistení vozidiel osobnej dopravy, pl.od 1.8.1950

 

D 15/s, Smernice pre činnosť kontrolórov dopravy, úč.od 1.1.1974

 

D 16, Dopravní směrovací údaje pro vozy v nákladní dopravě, úč. od 1.6.1983

 

D 16, Prozatimní předpis pro zpracování statistiky nehod na drahách, pl.od 1.1.1951

 

D 16-č, ČSD, Předpis pro zpracování statistiky nehod na drahách, pl.od 1.1.1946

 

D 16/1, Mezistátní směrování dopravy železničních vozů, úč.od 27.5.1979

 

D 16/1, Mezistátní směrování dopravy železničních vozů, úč.od 27.5.1979

 

D 16/S, Predpis o používaní smerovacích údajov výkonnými jednotkami, pl.od 1.7.1965

 

D 16/s-ČSD, Dočasné smernice o používaní smerovacích údajov pre vlakotvorbu, pl.od 1.7.1959

 

D 16/s-ČSD, Dočasné smernice o používaní smerovacích údajov pre vlakotvorbu, pl.od 1.7.1959

 

D 17, Predpis pre hlásenie a vyšetrovanie nehodových udalostí a mimoriadností v železničnej prevádzke, 2.doplnené vyd., úč. od 1.1.1999

 

D 17, Predpis pre hlásenie a vyšetrovanie nehodových udalostí a mimoriadností v železničnej prevádzke, úč.od 1.1.1999

 

D 17, Predpis pre hlásenie a vyšetrovanie nehodových udalostí v železničnej prevádzke - Doplňujúce pokyny, úč.od 1.1.1994

 

D 17, Predpis pre hlásenie a vyšetrovanie nehodových udalostí v železničnej prevádzke - Doplňujúce pokyny, úč.od 1.1.1994

 

D 17, Predpis pre hlásenie a vyšetrovanie nehodových udalostí v železničnej prevádzke, úč.od 1.1.1981

 

D 17, Predpis pre hlásenie a vyšetrovanie nehodových udalostí v železničnej prevádzke, úč.od 1.1.1981

 

D 17-s, ČSD, Predpis o dopravných nehodách na železniciach, pl.od 1.5.1946

 

D 17/S, ČSD, Smernice pre hlásenie a vyšetrovanie železničných nehôd a smernice pre prácu s pomocnými prostriedkami pri odstraňovaní následkov železničných nehôd. 1956, + 4 prílohy

 

D 17/s, Predpis pre hlásenie a vyšetrovanie nehôd a pracovných nepodarkov v železničnej prevádzke, pl.od 1.1.1966

 

D 17/s, Predpis pre hlásenie a vyšetrovanie nehôd a pracovných nepodarkov v železničnej prevádzke, pl.od 1.1.1966

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Aktuálne plagáty
Linky na iné stránky