SK (N)
 

Prepisy o organizácii železničnej dopravy -D-

 
 

D 8/s, Spoločný park nákladných vozňov OPW, Pravidlá vzájomného používania spoločného parku nákladných vozňov, 1968

 

D 8/s, Spoločný park nákladných vozňov OPW, Pravidlá vzájomného používania spoločného parku nákladných vozňov, 1968

 

D 9-č, ČSD, Předpisy pro zjednodušenou dopravní službu, pl.od 15.5.1948, (opr.na 1949)

 

D 9-s, ČSD, Predpisy pre zjednodušenú dopravnú službu, pl. od 15.5.1949

 

D 9-s, Predpisy pre zjednodušenú dopravnú službu v otázkach a odpovediach, pl.od 15.5.1949. Zostavil a vydal: Čepela Emil, inšpektor št.žel.

 

D 9-s, Predpisy pre zjednodušenú dopravnú službu v otázkach a odpovediach, pl.od 15.5.1949. Zostavil a vydal: Čepela Emil, inšpektor št.žel.

 

D 9-s, Predpisy pre zjednodušenú dopravnú službu, pl.od 15.5.1949. Zostavil a vydal: Čepela Emil, inšpektor št.žel.

 

D I -č, ČSD, Návěstní předpisy, pl.od 1.10.1946

 

D I.- č, ČSD, Návěstní předpisy, pl.od 1.10.1946

 

D-26, Smernice pre prípravu prác v zimnom období, pl.od 15.8.1959

 

Doplnění a změny předpisu D 17. 1951, (strojom písaných 11 strán)

 

Pokyny pre hlásenie a vyšetrovanie nehodových udalostí v železničnej prevádzke - zmeny v predpise D 17, úč.od 1.5.1995

 

Príloha 11, Vložka do predp.D2-s,D3-s,D4-s,D6-s,D7-s, pl.od 15.3.1951. SMERNICE pre chody vlakov a vozíkov podľa rozhľadu a pre výpravu vlakov a vozíkov na povolenku za nemožného dorozumenia

 

Príloha 11. Vložka do predpisu D2-s, D3-s, D4-s, D6-s a D7-s. Smernice pre chody vlakov a vozíkov podľa rozhľadu a pre výpravu vlakov a vozíkov na povolenku za nemožného dorozumenia, pl.od 15.3.1951

 

Smernice pre chody vlakov a vozíkov podľa rozhľadu a pre výpravu vlakov a vozíkov na povolenku za nemožného dorozumenia, pl.od 15.3.1951, Príloha č.11, Vložka do predp. D2-s, D3-s, D4-s, D6-s a D7-s

 

Vykonávacie nariadenie k dočasnému predpisu D 12 - A pre dispozičné strediská Bratislava a Nové Zámky, pl. od 16.7.1951

 

Zmeny a doplnky v nových dopravných predpisoch (D2,D3,D4,D5,D6 a D7), k č.R 161-II/3-1947, príloha k rozkazu 4-II-1947

 

Zmeny a doplnky v nových dopravných predpisoch, D2, D3, D4, D5, D6 a D7, k č.: R 161-II/3-1947, Príloha k rozkazu 4-II-1947

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky