SK (N)
 

Prepisy o organizácii železničnej dopravy -D-

 
 

D 33, Předpis o vojenské přepravě po železnici, úč.od 1.7.1978

 

D 33, Předpis o vojenské přepravě po železnici, úč.od 1.7.1978

 

D 33, Predpis o vojenskej preprave po železnici, úč.od 1.5.1992

 

D 33/1, Předpis o vojenských přepravách po železnici ČSSR pro sovětská vojska dočasně se nacházející na území Českosl.soc.rep., včetně způsobu přepravy přes hranice ČSSR, úč.od 1.1.1989

 

D 33/1, Předpis o vojenských přepravách po železnici ČSSR pro sovětská vojska dočasně se nacházející na území Českosl.soc.rep., včetně způsobu přepravy přes hranice ČSSR, úč.od 1.1.1989

 

D 33/5, ČSD, Směrnice pro výkon instradační služby při zajišťování vojenských přeprav po železnici, úč. od 1.1.1985, + 3 prílohy

 

D 33/5, ČSD, Směrnice pro výkon instradační služby při zajišťování vojenských přeprav po železnici, úč. od 1.1.1985, + 3 prílohy

 

D 35, Smernice pre zriaďovanie, údržbu a prevádzku kultúrnych stredísk pre cestujúcich na železnici, úč.od 1.1.1978

 

D 38, Předpis pro nápisy názvů stanic a ukazovatele cest ve stanicích, pl. od 1.1.1943

 

D 4, Předpis pro organizování vlakové dopravy, úč.od 28.5.1978

 

D 4-s, ČSD, Dopravný predpis pre dozorcov výhybiek a výhybkárov, pl.od 18.5.1952

 

D 4-s,ČSD, Dopravný predpis pre dozorcov výhybiek a výhybkárov, pl.od 18.5.1952, Výňatok z DP D 281-s, 1952

 

D 4/S, ČSD, Smernice pre tvorbu grafikonu vlakovej dopravy, pl. od 22.5.1955

 

D 4/s, Smernice pre tvorbu grafikonu vlakovej dopravy, pl.od 22.5.1955

 

D 41, Předpis o staničním řádu, pl.od 1.1.1943

 

D 42, ČSD, Predpis pre výkon dopravnej služby na traťových úsekoch KOŠICE - PLEŠIVEC - FIĽAKOVO a diaľkovo obsluhovanými výhybňami, úč. od 29.12.1987

 

D 43, ČSD, Předpis o organizaci činnosti domovských stanic vlakových čet a o hospodaření pracovníky vlakových čet, úč. od 1.3.1983 (+ tlačivo "Turnus vlakových čet")

 

D 43/s, Smernice o organizácii práce domovských staníc vlakových čiat, pl.od 1.7.1967

 

D 43/s, Smernice o organizácii práce domovských staníc vlakových čiat, pl.od 1.7.1967

 

D 44, ČSD, Predpis pre výkon dopravnej služby na tratiach Poprad Tatry-Štrbské Pleso a Tatr.Lomnica - St.Smokovec Tatranských el.žel.o rozchode 1000 mm, úč.od 29.12.1987

 

D 44, ČSD, Predpis pre výkon dopravnej služby na tratiach Poprad-Tatry - Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica - Starý Smokovec Tatranských elektrických železníc o rozchode 1000 mm, úč. od 29.12.1987

 

D 45, ČSD, Predpis pre výkon dopravnej služby na ozubnicovej trati Štrbské Pleso - Štrba Tatranských elektrických železníc o rozchode 1000 mm, úč. od 29.12.1987

 

D 45,ČSD, Predpis pre výkon dopr.služby na ozubnicovej trati Štrbské Pleso - Štrba Tatranských el.žel. o rozchode 1000 mm, úč.od 29.12.1987

 

D 5, ČSD, Predpis pre vyprac. stanič. poriadkov, vykonáv. nariadení k predp. pre zjednodušenú dopravu, obsluhovacích poriadkov a prípojových prev. poriadkov, úč. od 29.12.1987

 

D 5/s, Predpis pre vypracovanie staničných poriadkov, vykonávacích nariadení k predpisu pre zjednodušenú dopravu, obsluhovacích poriadkov a prípojových prevádzkových poriadkov, pl.od 1.3.1962

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky