SK (N)
 

Prepisy o organizácii železničnej dopravy -D-

 
 

D 2d, Dopravné predpisy, Výňatok pre sprievodcov vlakov osobnej a nákladnej dopravy, vlakových manipulantov a posunovačov, úč.od 29.12.1987

 

D 2d, Dopravné predpisy, Výňatok pre sprievodcov vlakov osobnej a nákladnej dopravy, vlakových manipulantov a posunovačov, úč.od 29.12.1987

 

D 2e, Dopravné predpisy, Výňatok pre hradlárov, hlásničiarov, strážnikov trate-závorárov, pracovníkov poverných vedením čaty odvetvia traťového hospodárstva, kontrolórov a traťových robotníkov-pochôdzkárov, úč.od 29.12.1987

 

D 2e, Dopravné predpisy, Výňatok pre hradlárov, hlásničiarov, strážnikov trate-závorárov, pracovníkov poverných vedením čaty odvetvia traťového hospodárstva, kontrolórov a traťových robotníkov-pochôdzkárov, úč.od 29.12.1987

 

D 2e, Dopravní předpisy, Výňatek pro průvodčí a pomocníky strojvedoucích, pl.od 1.3.1962

 

D 2e, Dopravní předpisy, Výňatek pro průvodčí a pomocníky strojvedoucích, pl.od 1.3.1962

 

D 2e/S, ČSD, Dopravné predpisy, Výňatok pre sprievodcov a pomocníkov rušňovodičov, pl. od 1.3.1962

 

D 2e/S, ČSD, Dopravné predpisy, Výňatok pre sprievodcov a pomocníkov rušňovodičov, pl. od 29.8.1962

 

D 2e/s,ČSD, Dopravné predpisy, Výňatok pre sprievodcov a pomocníkov rušňovodičov, pl.od 1.3.1962

 

D 3, ČSD, Předpis pro zjednodušenou dopravu, pl.od 22.5.1955

 

D 3, ČSD, Předpis pro zjednodušenou dopravu, pl.od 22.5.1955

 

D 3, Predpis pre zjednodušenú dopravu, úč.od 1.1.1987

 

D 3, Předpis pro zjednodušenou dopravu, pl.od 22.5.1955

 

D 3, Predpisy pre zjednodušenú výpravu vlakov, pl.od 1.11.1941

 

D 3, Predpisy pre zjednodušenú výpravu vlakov, pl.od 1.11.1941

 

D 3,ČSD, Predpis pre zjednodušenú dopravu, úč.od 1.1.1987

 

D 3-ČSD, Predpis pre zjednodušenú dopravu, úč.od 1.1.1987

 

D 3-s, Dopravné predpisy pre nádražných, dozorcov (vedúcich) posunu, sprievodcov vlakov a rušňovodičov, Výňatok z dopr. predp. D 2-s, pl.od 1.4.1947

 

D 3-s, Dopravný predpis pre vlakvedúcich, sprievodcov, rušňovodičov, nádražných a vedúcich posunu, 1952

 

D 3-s, Dopravný predpis pre vlakvedúcich, sprievodcov,rušňovodičov, nádražných a vedúcich posunu, pl.od 18.5.1952, č. 932.1/52-531-1951, Výňatok z dopr.predpisu D 2/1-s

 

D 3/s, Predpis pre zjednodušenú dopravu, ČSD, pl.od 22.5.1955

 

D 3/s, Predpis pre zjednodušenú dopravu, pl.od 22.5.1955, II.vyd.

 

D 3/S-ČSD, Predpis pre zjednodušenú dopravu, pl.od 22.5.1955

 

D 31, FMD, Směrnice pro přepravu zásilek s překročenou ložnou mírou, zásilek s překročenou ložnou mírou, zásilek těžkých nebo dlouhých, úč. od 1.1.1977

 

D 33 - Príloha 1, Predpis o vojenskej preprave po železnici. Technické hľadiská prepravy vojenského materiálu po železnici (NATO dokument A Mov P-4), úč.od 1.3.2007

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky