SK (N)
 

Prepisy o organizácii železničnej dopravy -D-

 
 

D 26, Železniční provoz v zimních podmínkách, úč.od 1.5.1975, (opr.na 1.1.1976)

 

D 26/s, Smernice pre prípravu na prácu v zimných podmienkach, pl.od 1.7.1965

 

D 27, ČSD, Předpisy o používání vozů v mezinárodní železniční přepravě cestujících a zboží, pl.od 1.1.1964

 

D 27-s, Predpis o vzájomnom používaní vozňov v priamej medzinárodnej doprave (PPV). K dohodám o preprave cestujúcich, cestovných batpžín a tovaru po železniciach v priamom medzinárodnom styku. Vydanie Budapest, pl.od 1.11.1951

 

D 27/S, ČSD, Predpisy o používaní vozňov v medzinárodnej preprave cestujúcich a tovaru, (PPV), pl. od 1.1.1971

 

D 27/s, Predpis o používaní vozňov v medzinárodnej preprave cestujúcich a v medzinárodnej železničnej preprave tovaru (PPV), pl.od 1.1.1956

 

D 27/s, Predpisy o používaní vozňov v medzinárodnej železničnej preprave cestujúcich a tovaru (PPV), pl.od 1.1.1964

 

D 27/s, Predpisy o používaní vozňov v medzinárodnej železničnej preprave cestujúcich a tovaru (PPV), pl.od 1.1.1964

 

D 27/S, Predpisy o používaní vozňov v medzinárodnej železničnej preprave cestujúcich a tovaru (PPV), pl.od 1.1.1971

 

D 27/S, Predpisy o používaní vozňov v medzinárodnej železničnej preprave cestujúcich a tovaru, (PPV), pl. od 1.1.1964

 

D 28, Směrnice pro činnost vozových kontrolorů a metodiku prověrek na úseku hospodaření nákladními vozy, úč.od 1.7.1974

 

D 2a, Dopravné predpisy. Výňatok pre vlakvedúcich, vlakvedúcich iných služobných odvetví, nádražných, ved.posunu, dozorcov spádoviska, tranzitérov-prípravárov, trať.strojníkov-vodičov trať.strojov a ved.drobných vozidiel, úč.od 29.12.1987

 

D 2a, Dopravné predpisy. Výňatok pre vlakvedúcich, vlakvedúcich iných služobných odvetví, nádražných, ved.posunu, dozorcov spádoviska, tranzitérov-prípravárov, trať.strojníkov-vodičov trať.strojov a ved.drobných vozidiel, úč.od 29.12.1987

 

D 2a/s, ČSD, Dopravné predpisy - Výňatok pre vlakvedúcich, rušňovodičov, starších sprievodcov, nádražných, vedúcich posunu, dozorcov spádovísk, samost.tranzitérov a vozmajstrov, pl.od 29.8.1962

 

D 2a/S, ČSD, Dopravné predpisy, Výňatok pre vlakvedúcich, rušňovodičov, starších sprievodcov, nádražných, vedúcich posunu, dozorcov spádovísk, samostatných tranzitérov a vozmajstrov, pl. od 1.3.1962

 

D 2a/s, Dopravné predpisy, Výňatok pre vlakvedúcich, rušňovodičov, starších sprievodcov, nádražných, ved. posunu, dozorcov spádovísk, samostatných tranzitérov a vozmajstrov, pl.od 1.3.1962

 

D 2a/S, Dopravné predpisy, Výňatok pre vlakvedúcich, sprievodcov, rušňovodičov, nádražných, vedúcich posunu a dozorcov spádovisk. 1954

 

D 2a/S-ČSD, Dopravné predpisy - Výňatok pre vlakvedúcich, rušňovodičov, starších sprievodcov, nádr. ved. posunu, dozorcov spádovísk samost. tranzitérov a vozmajstrov, pl.od 29.8.1962

 

D 2b, ČSD, Dopravné predpisy - Výňatok pre rušňovodičov, pomocníkov rušňovodičov, dozorcov depa a vozmajstrov, úč.od 29.12.1987

 

D 2b, ČSD, Dopravné predpisy - Výňatok pre rušňovodičov, pomocníkov rušňovodičov, dozorcov depa a vozmajstrov, úč.od 29.12.1987

 

D 2b/S, ČSD, Dopravné predpisy , Výňatok pre starších výhybkárov, výhybkárov a signalistov, pl. od 22.5.1955

 

D 2b/S, Dopravné predpisy, Výňatok pre dozorcov výhybiek, výhybkárov a signalistov, pl.od 1.3.1962

 

D 2b/S, Dopravné predpisy, Výňatok pre dozorcov výhybiek, výhybkárov a signalistov, pl.od 1.3.1962

 

D 2c, Dopravné predpisy, Výňatok pre dozorcov výhybiek,dozorcov výhybiek (signalistov) pre traťovú technológiu, signalistov a závorárov-strážnikov priecestia v stanici, úč.od 29.12.1987

 

D 2c/S, Dopravné predpisy, Výňatok pre posunovačov a zarážkárov, l.od 1.3.1962

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky