SK (N)
 

Prepisy o organizácii železničnej dopravy -D-

 
 

D 22, Výkon dopravy a činnost na železnici za mimořádných podmínek při vyhlášení všeobecné pohotovosti národního hospodářství, úč.od 1.1.1978

 

D 22-s, Smernice pre nakladanie a vykladanie železničných vozňov na šírej trati, pl.od 20.5.1951

 

D 22/1/S, ČSD, Predpis pre výkon dopravy v oblasti rádioaktívneho zamorenia, pl.od 1.1.1964

 

D 22/s, Predpis pre výkon dopravy za mimoriadnych podmienok, pl.od 1.3.1962

 

D 22/s, Predpis pre výkon dopravy za mimoriadnych podmienok, pl.od 1.3.1962

 

D 23, Služební předpis pro stanovení provozních intervalů a následných mezidobí, pl.od 1.7.1968

 

D 23/s,ČSD, Služobný predpis pre stanovenie prevádzkových intervalov a následných medzidobí, pl.od 1.7.1968

 

D 24/S, Predpisy pre zisťovanie priepustnosti železničných tratí, pl.od 1.10.1965, (+ 3 prílohy)

 

D 24/S, Predpisy pre zisťovanie priepustnosti železničných tratí, pl.od 1.10.1965, (+ 3 prílohy)

 

D 25, Medzinárodná železničná únia, Dohovor o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave, RIV, vydanie z 1.1.1989

 

D 25, Medzinárodná železničná únia, Dohovor o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave, RIV, vydanie z 1.1.1989

 

D 25, Medzinárodný zväz pre nákladné vozne - Stanovy, Dohovor o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave RIV, pl.od 1.1.1972

 

D 25, Medzinárodný zväz pre nákladné vozne - Stanovy, Dohovor o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave RIV, pl.od 1.1.1972

 

D 25, Stanovy - Úmluva o vzájemném používání nákladních vozů v mezinárodní přepravě (RIV), pl.od 1.3.1968

 

D 25, Stanovy, Úmluva o vzájemném používání nákl. vozů v mezinárodní přepravě, (RIV), pl.od 1.1.1977

 

D 25, Ž, Medzinárodný zväz pre nákl.vozne - Stanovy, Dohovor o vzájomnom používaní nákl.vozňov v medzinárodnej preprave RIV, pl.od 1.1.1977

 

D 25, Ž, Medzinárodný zväz pre nákl.vozne - Stanovy, Dohovor o vzájomnom používaní nákl.vozňov v medzinárodnej preprave RIV, pl.od 1.1.1977

 

D 25-Príloha II, Predpisy o nakladaní, Príloha II.k dohovoru o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave, (RIV), pl.od 1.10.1963

 

D 25-Príloha II, Predpisy o nakladaní, Príloha II.k dohovoru o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave, (RIV), pl.od 1.10.1963

 

D 25-s, Dohoda o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave (RIV), pl.od 1.1.1948

 

D 25/S, ČSD, Dohovor o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave, (RIV), vyd. Erfurt, pl. od 1.3.1968

 

D 25/s, Medzinárodný sväz pre nákladné vozne. Stanovy. Dohovor o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave (RIV), pl.od 1.1.1963 (vydanie Firenze)

 

D 25/s, Medzinárodný sväz pre nákladné vozne. Stanovy. Dohovor o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave (RIV), pl.od 1.1.1963 (vydanie Firenze)

 

D 25/S, Mezinárodný zväz pre nákladné vozne. Stanovy. Dohovor o vzájomnom používaní nákladných vozňov v medzinárodnej preprave (RIV), Vydanie Erfurt, pl.od 1.3.1968

 

D 26, Železniční provoz v zimních podmínkách, úč.od 1.5.1975

VyhľadávaniePrezentáciaZbierkaSponzori stránky & reklama

LTE Logistik a Transport Slovakia s.r.o.


Najbližšie podujatia - Január 2011


29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3

Momentálne nie sú plánované žiadne podujatia.Linky na iné stránky